Нагоре икона Бутон за връщане към началото

„УниКредит за ЦИЕ“ предлага решения за финансиране на стойност над 2,6 млрд. евро за малкия бизнес

Новини

„УниКредит за ЦИЕ“ предлага решения за финансиране на стойност над 2,6 млрд. евро за малкия бизнес
  • С идеята, че всяко малко предприятие има уникален път и история, инициативата обединява 60 разнообразни финансови решения на всички пазари от Централна и Източна Европа;
  • В България УниКредит Булбанк има готовност да финансира малкия бизнес при преференциални условия с 655 млн. евро до края на годината

УниКредит поставя началото на "УниКредит за ЦИЕ" - нова цялостна платформа с конкретни финансови, разплащателни и консултантски решения за целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която има за цел да подпомогне микро и малките предприятия да се развиват, да се променят спрямо средата и да бъдат по-конкурентоспособни.

До края на 2024 г. на всички пазари са налични 60 финансови решения в общ размер от над 2,6 млрд. евро, които са на разположение на клиентите. Те са специфични за всяка страна и са предназначени за подкрепа на иновациите, дигитализацията, конкурентоспособността, устойчивостта, като са разработени и местни програми за специфични икономически сектори като селското стопанство, туризма или и търговията с фокус към експортни дейности.

Конкретно за нашата страна, „УниКредит за България“ ще предложи финансиране на местния микро и малък бизнес на стойност 655 млн. евро.

В съответствие с „УниКредит за ЦИЕ“, "УниКредит за България" има три основни направления: финансиране, плащания и консултиране.

Сред конкретните решения, които УниКредит Булбанк предоставя на микро и малките предприятия в страната, са:

ФИНАНСИРАНЕ:

За микро предприятия и лица на свободни професии банката предлага кредити за инвестиции и оборотни средства:

  • със специален акцент върху младите предприемачи, хора в неравностойно положение, фирми със собственост на жени, както и подобряване на заетостта в сегмента;
  • в подкрепа на бизнеса в селските райони и фирмите в преход към по-устойчив бизнес модел, което е от решаващо значение за тяхната конкурентоспособност;
  • допълнително, банката предлага и специализирания продукт „Защита на плащанията“, който покрива задълженията по кредит при застрахователно събитие.

За микро и малки и средни предприятия:

  • НГФ 6 – Гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Национален гаранционен фонд за гарантиране на кредитен портфейл до 50 млн. евро;
  • Invest EU – Гаранционно споразумение между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия. Подходящо за дейности в областта на иновациите и дигитализацията и с фокус върху внедряване на зелени технологии, опазване на околната среда и въвеждане на модел на устойчиво управление на ресурсите и повишаване на конкурентоспособността и развитието на културния и творческия сектор. Размерът на гаранционния портфейл на всички програми по Invest EU е 605 млн. евро.

ПЛАЩАНИЯ:

За микро предприятията УниКредит Булбанк предлага разнообразни пакетни програми за банково обслужване.

КОНСУЛТАЦИИ:

Фирмите могат да разчитат на консултация от екип от опитни експерти по евро програмите, които помагат да се избере най-подходящото за тях решение и да се структурира финансирането.

УниКредит Булбанк предлага изцяло дигитално обслужване на своите бизнес клиенти. Благодарение на Дистанционен мениджър Бизнес клиенти, микро и малките предприятия могат да се фокусират върху дейността си като спестят време от посещения във филиал.

Изключително успешен е дистанционният модел на обслужване за корпоративни клиенти, който предоставя цялостна услуга за дигитално банкиране, с която банката помага на обслужваните по модела компании да се фокусират върху разрастването на бизнеса си и да не губят време за физически срещи с банкер на място. Моделът прави банковите услуги по-достъпни и лесни за ползване, дигитализира работата изапазва високото ниво на сигурност и качество на обслужването. Микро и малките предприятия вече могат да разчитат и на първата на пазара специално разработена платформа за обмен и подписване на документи за юридически лица. За да помогне на компаниите, банката предоставя тези дистанционни услуги без допълнителни такси.

"С „УниКредит за ЦИЕ“ не само консолидираме и разширяваме базата си от продукти и услуги за микро и малкия бизнес, но и увеличаваме възможността за обмен на най-добри практики между пазарите. Тази рамка едновременно обединява, но и дава възможност за развитие на специфични инициативи в отделните страни, така че да отговорим най-добре на потребностите и целите на нашите клиенти. Това е още едно доказателство за нашия ангажимент да сме близо до клиентите, общностите и пазарите, на които работим", обяснява Теодора Петкова, Директор на УниКредит за ЦИЕ.

Тя подчерта, че банките в Централна и Източна Европа продължават да предоставят най-добрите финансови решения, за да осигурят на клиентите си растеж и развитие на местните икономики. Например в ЦИЕ за миналата година УниКредит е подкрепила 63 хил. малки компании с финансиране в размер на 15 млрд. евро и повече от 53 хил. микропредприятия с финансиране в размер на 4 млрд. евро.

 "Благодарение на „УниКредит за ЦИЕ“ нашите клиенти ще могат да се възползват от  многобройни специални оферти при по-благоприятни условия благодарение на силното ни сътрудничество с над 25 местни и международни партньори. Продължаваме да инвестираме и в обучението и експертизата на нашите колеги, за да могат да консултират още по-добре клиентите ни", заключи Петкова.


Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch