Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниKредит Булбанк участва в реализиране на бизнес проект за възобновяема енергия

Новини

УниKредит Булбанк участва в реализиране на бизнес проект за възобновяема енергия

Инвестиционно банкиране на УниКредит в България, Виена и Италия реализираха успешно сделка в сектора на възобновяемите енергийни източници с ключов за Групата клиент - Enel Green Power. УниКредит Булбанк предостави експертен поглед и задълбочен анализ. Бяха идентифицирани 65 потенциални купувачи, а до преговорите във втората фаза на процеса бяха допуснати 6 участници. Въпреки предизвикателствата пред които екипите бяха изправени – регулаторни промени, глобална пандемия и сложна корпоративна структура на актива, те успяха да постигнат очакваните от клиента резултати.

„УниКредит успешно работи като финансов съветник по сливания и придобивания на Enel Green Power S.p.A - компания за производство на екологично чиста вятърна енергия в България със значителни ползи за околната среда Бизнесът, свързан с околна среда (environment), социална политика (social) и управление (governance), с една дума ESG, е изключително важен за нас и все повече в нашия фокус.“, коментира Ралука Попеску, директор Корпоративно инвестиционно банкиране на УниКредит Булбанк.

„Едно от основните предизвикателства за екипа беше приемането на важни и значими промени в закона за Енергетиката, засягащи производителите на възобновяема енергия. Значимата промяна в регулаторната рамка по време на проекта наложи допълнителни усилия, за да се осигури комфорт и разбиране от страна на чуждестранните инвеститори.“, обясни Александър Пулев, директор Инвестиционно банкиране.

Общата инсталирана мощност на Enel Green Power Bulgaria е 42 MW, което е 6% от общата инсталираната вятърна мощност в страната и я прави петата по големина компания за производство на вятърна енергия в България.

Секторът за възобновяеми енергийни източници се разпознава като активен в Централна и Източна Европа и задълбочените познания на УниКредит бяха от ключово значение за позиционирането на Enel Green Power в България.

Сделката е структурирана като конкурентна тръжна процедура. Финализирането на такъв голям проект, със сложна корпоративна структура на активи координацията на голям брой ангажирани инвеститори – местни и чуждестранни е значително постижение. Въпреки това транзакцията беше завършена успешно през януари 2021 благодарение на общите усилия на българския екип Инвестиционно банкиране и колегите им от Австрия и Италия.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch