УКФ ще подкрепи клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Уважаеми клиенти,

УниКредит Кънсюмър Файненсинг има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения.

УниКредит Кънсюмър Файненсинг предоставя възможност на клиентите да изместят с 1, 3 или 6 последователни погасителни вноски потребителските си кредити и с 1 погасителна вноска стоковите.

За кои клиенти (физически лица) е валидно предложението:

 • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения договор за кредит, във връзка с пандемията от СOVID 19
 •  Имат сключен договор за кредит преди 31.03.2020 г.
 • Към 1 март 2020 имат само редовно обслужвани задължения или такива с просрочие не повече от 90 дни.

Облекчителни мерки за потребителски кредити към УКФ:

 • Според приетите мерки се предоставя гратисен период от 1, 3 или 6 месеца по главница и лихва, като срокът на кредита се удължава в зависимост от избрания брой месеци, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Отсрочване може да поиска всеки клиент, който отговаря на изискванията, но най-късно до 22.06.2020 г.
 • Дължимата главница и лихва за отсрочените месеци, както и лихвата за просрочие, ако има такава, ще бъдат разпределени поравно в оставащите месечни вноски по погасителен план
 • Датата на гратисния период започва да тече от датата на последно падежиралата, но неплатена погасителна вноска
 • За всички кредити с месечна застраховка, за да остане валидна тя, е необходимо всеки месец, включително и в периода на отсрочване на вноските, клиентът да внася сумата по месечната си застрахователна премия.
 • Как клиентите да се възползват от облекченията:
 • Чрез обаждане до Зелена линия на УКФ на телефон 0700 15 600
 • Чрез подаване на заявка за отсрочване в сайта на УниКредит Булбанк на посочения линк

След одобрение на искането за облекчени условия, клиентите ще бъдат информирани със SMS, в който ще получат информация за размера на новата дължима месечна вноска след изтичане на гратисния период,. На имейл ще получатнов погасителен план, който съдържа подробна информация за размера на вноските и новия срок на кредита след промяната.

Важна информация:

 • Клиентите могат да се възползват от механизмите за облекчение еднократно за всеки кредит. При изплащане на потребителски кредит с вече изместена вноска вноска преди влизането в сила на новите условия, се предоставя допълнителна възможност за изместване на 3 или 6 вноски.
 • Искането за предоставяне на гратисен период може да включва, както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на депозиране на искането за отсрочване клиентът няма забавяне по обслужване на кредита, то гратисният период се прилага само за бъдещи непадежирали вноски.
 • Датата, на която е направено искането за ползване на отсрочване, не променя общия времеви обхват на гратисния период, който не може да превишава 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г.

За повече информация относно мерките за клиенти във връзка с Covid-19, моля посетете следния линк.