Искане за стабилизиране на кредити за физически лица

Важно! Предвид голямото натоварване в момента е възможно забавяне при обработването на подадените заявки. Всяка една заявка ще бъде разгледана, като служител на банката ще се свърже с Вас възможно най-скоро. В случай че не отговорите на три последователни обаждания от страна на служител на банката, вашата заявка се счита за невалидна и следва да се свържете със служители от Центъра за контакт с клиенти за регистрирането на повторна заявка.

 

Искане за стабилизиране на кредити - физически лица