Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Фондация УниКредит дарява 45 хил. евро за 7 български проекта в подкрепа на детството

Новини

  • Първоначалният регламент на конкурса предвиждаше финансирането да е до 35 хиляди евро за три проекта;
  • Според журито на конкурса подкрепата ще помогне на стотици деца в това да имат по-добри възможности за живот и развитие.

Общо седем български проекта получават финансова подкрепа в общ размер на 45 хил. евро от Фондация УниКредит. Те бяха избрани сред над 70 кандидатури, които се включиха в благотворителната инициатива на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк „ В подкрепа на детството“ (Call for Europe). Първоначалният регламент на инициативата предвиждаше финансиране на три проекта в общ размер до 35 хил. евро, но журито в Италия реши да финансира всички български предложения, достигнали финалната селекция.

Така подкрепа за дейността си ще получат:

  • „Да пораснеш е мисия 1“ на Фондация „Агапедия“  - 15 хил. евро – център за настаняване от семеен тип, в която малка група деца живеят в среда, близка до семейната: ходят на училище, подготвят домашни, хранят се заедно и общуват с други деца;
  •  "Селективна училищна Програма за превенция на маладаптивни поведения" на Център за хуманни политики  - 10 хил. евро - идентифицира нуждите на българските ученици от предоставяне на селективна превантивна програма за маладаптивни поведения, намаляване на употребата на психоактивни вещества и агресията в училище;
  •  „Приятели на децата“ на Асоциация „Първи юни“ - 10 хил. евро  - създаване на възможности за подобряване на езиковото и социално–емоционалното развитие на 100 деца на възраст от 5 до 7 години в община Бяла Слатина;
  • „Училище за моите финанси“ на фондация „Подарете книга“  - 2.5 хил. евро – организиране на регулярни месечни занимания за финансова грамотност на смесени групи от деца в резидентни услуги и деца в риск;
  • Love Guide Mobile App на Фондация „Лърн“ - 2.5 хил. евро - мобилно приложение с отговорите на най-често задаваните въпроси от тийнейджърите за промените в пубертета, отношенията, сексуалното здраве и безопасния секс.
  • „Когато родителите се разделят: как да подкрепим детето по най-добрия начин“ на Асоциация „Родители“ - 2.5 хил. евро -  предпазване, доколкото е възможно, децата от напрежението между техните родители в периода на раздялата чрез подкрепа за родителите да се чувстват стабилно и да имат информация, когато преминават през един от най-трудите и емоционални момент в живота на трансформация на едно семейство;
  • „Малки истории за големи хора“ на Лятна START академия 2020 - 2.5 хил. евро - четириседмично лятно училище в кв. „Факултета“, което чрез иновативен модел на обучение предлага допълнителни занимания по български език, математика и часове за развиване на различни умения на деца в риск от отпадане от училище.

Седемте фондации бяха избрани от жури от експерти и представители на УниКредит Булбанк. Всички те изразиха удовлетвореността си, че всички български предложения получават финансова подкрепа от Фондация УниКредит.

„Отговорността да избереш коя от организациите да подкрепиш не е лека. Всяка кауза е смислена и заслужава доверие. Това беше причината журито да определим по-голям брой организации, измежду които Фондация УниКредит да определи финалистите. Това, че фондацията избра да финансира всички проекти, които им изпратихме, е знак, че има чуваемост и солидарност, които понякога са по-силни от предварителните правила и граници. Подкрепата за финалистите означава доверие в гражданските организации и признаване на тяхната роля за решаването на много и значими за цялото ни общество проблеми – не само в сегашната ситуация на криза, а и извън нея“, коментира Анна Адамова, програмен директор на Българския център за нестопанско право и член на журито.

"Много е важно, че въпреки кризата с COVID-19 фондация УниКредит и Уникредит Булбанк разширяват подкрепата си към граждански организации, които директно помагат за решаването на други проблеми в обществото ни. Този подход може да бъде само пример за това как покриването на спешните нужди не бива да измества стратегическата подкрепа за важните каузи. Радвам се, че и седемте организации - финалисти ще получат финансиране за идеите си. Убедена съм, че скоро ще можем да разказваме вдъхновяващи истории за резултатите от техните проекти", каза Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум и член на журито.

“Call for Europe идва в момент, в който подкрепата за децата и семействата е по-важна от всякога. Кризата, в която се намираме, води след себе си здравни, икономически и социални последици, които първо се усещат от най-уязвимите - сред които са и децата. Партньорството с гражданските организации, работещи с и за деца и семейства, ще помогне на стотици деца в това да имат по-добри възможности за живот и развитие. Нещо повече, инициативата на УниКредит насърчи самите организации да мислят за още начини, по които да подкрепят децата там, където има нужда от това и да постигат най-доброто, на което са способни. Така Call for Europe наистина е в подкрепа на детството в България“ , обясни Мария Брестничка, координатор мрежа в "Национална мрежа за децата“ и член на журито.

Освен експертите от неправителствения сектор, в журито на конкурса се включиха и представители на УниКредит Булбанк. „Чрез дарителската си политика се стремим да решаваме конкретни проблеми и да чувстваме удовлетворение, че правим промяна: да развиваме средата по правилния начин. Вярвам, че в седемте фондации сме намерили партньори, на които имаме доверие – доверието е основна предпоставка дарителството да се случва по правилния начин. Освен това разчитаме, че организациите, към които е насочено дарението, ще са способни да адаптират проектите си към новата ситуация, да са гъвкави и адекватни на средата“, обясни Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк. Като представители на банката в журито на конкурса се включиха и Диляна Стоянова, старши мениджър „Събития и спонсорства“ в УниКредит Булбанк и Екатерина Анчева, старши мениджър „Комуникации и корпоративна култура“ в УниКредит Булбанк.

За Фондация УниКредит

Фондация УниКредит е изключително ангажирана с проекти в България, оказвайки подкрепа на различни социални каузи в страната вече близо 20 години. Фондацията е застанала зад голям брой значими инициативи, сред които изграждане на центрове за домашни грижи (заедно с БЧК) и програмата за социално предприемачество (на Българския център за нестопанско право). Всяка година Фондация УниКредит организира дарителска програма за служители, в рамките на която фондацията удвоява даренията на служителите за различни каузи.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch