Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Промени по тарифи, лихви и условия

Промени по тарифи, лихви и условия

Затвори икона
 • Календар икона 02.11.2018
 • Календар икона в сила от 02.01.2019
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица (Money Gram) - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за следните предстоящи промени, влизащи в сила от 02.01.2019 г:

 • Календар икона 12.07.2018
 • Календар икона в сила от 12.09.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически и юридически лица - в сила от 12.09.2018

Считано от 12.09.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица и юридически лица.

 • Календар икона 28.06.2018
 • Календар икона в сила от 01.07.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за промени в методологията за изчисляване на лихви по кредити за физически лица, считано от 01.07.2018

Съгласно официално съобщение на Българска народна банка индексът "СОФИБОР" спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

 • Календар икона 20.06.2018
 • Календар икона в сила от 20.08.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 20.08.2018

Считано от 20.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 02.05.2018
 • Календар икона в сила от 03.07.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 03.07.2018 г.

Променя се таксата за справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay.

 • Календар икона 11.04.2018
 • Календар икона в сила от 13.06.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 13.06.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.06.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 09.02.2018
 • Календар икона в сила от 09.04.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в такса към картови продукти за физически лица - считано от 09.04.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 09.04.2018 г. влиза в сила променя в Тарифата за физически лица

 • Календар икона 11.12.2017
 • Календар икона в сила от 11.02.2018
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 11.02.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.02.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 02.05.2017
 • Календар икона в сила от 01.07.2017
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифата за физически лица от 01.07.2017

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 27.04.2017
 • Календар икона в сила от 27.05.2017
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица в сила от 27.05.2017 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 27.05.2017г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 01.12.2016
 • Календар икона в сила от 01.02.2017
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 16.09.2016
 • Календар икона в сила от 16.11.2016
 • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за промяна в Тарифа за физически лица

Считано от 16.11.2016г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.

 • Календар икона 18.12.2014
 • Календар икона в сила от 23.02.2015
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 23.02.2015г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, касаещи теглене на суми от сметка в брой.

 • Календар икона 28.07.2014
 • Календар икона в сила от 29.09.2014
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 29.09.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти.

 • Календар икона 17.04.2014
 • Календар икона в сила от 17.06.2014
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 17.06.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти, касаещи изходящите презгранични преводи и преводи в чуждестранна валута с клауза „разноските на другите банки - за сметка на наредителя”

 • Календар икона 02.04.2014
 • Календар икона в сила от 01.10.2014
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифата за физически лица

Считано от 01.10.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат както нови така и съществуващи клиенти. Промяната
касае вноската за погасяване на задължение на каса в полза на УниKредит Кънсюмър Файненсинг.

 • Календар икона 20.12.2013
 • Календар икона в сила от 20.12.2014
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифа за физически лица

Считано от 20.02.2014 г. ще влязат в сила промени в Тарифата за физически лица, отнасящи се до стойността на таксите и комисионите за инкасиране на чекове и ограничаване на инкасирането на чекове само до клиенти на банката.

 • Календар икона 05.11.2013
 • Календар икона в сила от 06.01.2014
 • Текст файл икона Тарифа, Карти

Промени в Тарифа за физически лица, раздел VIII Карти

Считано от 06.01.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, представени в приложения файл.

 • Календар икона 01.11.2013
 • Календар икона в сила от 01.01.2014
 • Текст файл икона Тарифа

Промени в Тарифа за физически лица

Считано от 01.01.2014 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица, които ще засегнат новооткрити и съществуващи банкови сметки, както и таксите за някои от предлаганите банкови услуги.