Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица (Money Gram) - в сила от 02.01.2019

  • 02.11.2018
  • в сила от 02.01.2019
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица (Money Gram) - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме за следните предстоящи промени, влизащи в сила от 02.01.2019 г:

I. УниКредит Булбанк преустановява предоставяне на услугата Money Gram - експресни международни преводи.

За ползване на услугата, можете да потърсите други локации, обявени в сайта на Money Gram: www.moneygram.bg или да получите информация в банков офис, относно алтернативни канали за извършване на международни преводи.

II. Тарифата на Уникредит Булбанк АД за физически лица, се променя както следва: