Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически и юридически лица - в сила от 12.09.2018

  • 12.07.2018
  • в сила от 12.09.2018
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически и юридически лица - в сила от 12.09.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.09.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица и юридически лица, както следва:

Преустановява се предлагането на преференциални цени на следните допълнителни услуги по Платежна сметка за основни операции:

  • Кредитен превод в евро на хартиен носител към платежна сметка при същата банка;
  • Кредитен превод в евро чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка;
  • Кредитен превод в евро на хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка;
  • Кредитен превод в евро чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка;
  • Входящ кредитен превод в евро;
  • Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в чужбина (вкл. Европейския съюз);
  • Теглене на пари с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в чужбина (вкл. Европейския съюз), извън УниКредит Груп.

Вижте повече в приложения файл.