Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 13.06.2018

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 11.04.2018
  • Проверка икона в сила от 13.06.2018
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - считано от 13.06.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 13.06.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промените са както следва:

 

  1. Променя се размерът на таксата за превод в лева през БИСЕРА, нареден през електронен канал на BGN 1.00.

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 43 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.