Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

  • 01.03.2019
  • в сила от 01.05.2019
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промяната е в Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ

Вижте повече в приложения файл.