Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 03.07.2018 г.

  • 02.05.2018
  • в сила от 03.07.2018
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 03.07.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 03.07.2018 г. влиза в сила промяна в Тарифата за физически лица.

 

Промяната е както следва:

Променя се таксата за справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay на BGN 0.50;

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 43 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.