Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 08.05.2019

  • 08.03.2019
  • в сила от 08.05.2019
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица в сила от 08.05.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.05.2019г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Прекратява се предлагането на услуги свързани с обработка на чекове. Промяната е в Раздел IV. ЧЕКОВЕ. Вижте повече в приложения файл.