Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 20.08.2018

  • 20.06.2018
  • в сила от 20.08.2018
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за физически лица - в сила от 20.08.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.08.2018г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица. Промяната е в Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ. MONEY GRAM