Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица - в сила от 02.01.2019

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 12.11.2018
  • Проверка икона в сила от 02.01.2019
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в тарифа за физически лица - в сила от 02.01.2019

Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални инвеститори (облагаема с ДДС)  по т. 5 от раздел XI. Изпълнение на поръчки и обслужване на сделки с ценни книжа от Тарифата за ФЛ,  е на годишна база и се изчислява върху пазарната стойност на ценните книжа, които са на съхранение при Уникредит Булбанк АД, към последен ден от месеца и се събира месечно.