Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандарти на УниКредит за финансово измерване в рамките на „Банкиране със социално въздействие“

Новини

Системата за измерване и оценка е разработена съвместно с експертната група Human Foundation за по-високи резултати на финансовите проекти със социално въздействие.

В синхрон с мисията на инициативата  „Банкиране със социално въздействие“ (англ. “Social Impact Banking”) на УниКредит за конкретен принос в изграждането на по-справедливо и приобщаващо общество бе разработена нова система за измерване и оценка, съвместно с експертната група Human Foundation, за определяне на стандарти за финансово измерване на социалното въздействие и максимално подобряване на съответните преки и непреки социални резултати.

Тази специална система за измерване и оценка позволява на структурата за SIB на УниКредит да извършва постоянен мониторинг и оценка на дейностите си със социално въздействие във всичките 11 пазара на Групата, където действа SIB: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия и Словакия.

Целта е проследяване на представянето и въздействието като се съпоставят очакваните и постигнатите резултати, посредством специализирана рамка, която също така отчита характеристиките на различните бенефициенти на конкретните проекти. Експертната група Human Foundation е избрана за партньор в разработването на системата за измерване и оценка благодарение на работата им за промотиране на иновативни решения в сферата на социалните въпроси.

Лаура Пена, директор на инициативата „Банкиране със социално въздействие“, сподели: „В УниКредит, екологичните, социалните и управленските дейности (англ. “Economic, Social and Goverence - ESG”) са част от нашата ДНК и това включва силен социален ангажимент във всички наши пазари. Програмата ни „Банкиране със социално въздействие“ ни помага да сме двигател за осезаеми положителни социални промени в нашите общности. За да гарантираме, че непрекъснато разрастваме нашето въздействие и сме наистина различни, трябва да можем да проследяваме и измерваме финансовите резултати на социалното въздействие конкретно и последователно. Тази нова система за измерване и оценка е разработена да ни помогне да правим това ефективно, както и да осигурим важен принос за по-голяма прозрачност и общи стандарти в по-широкия сектор на финансови дейности със социално въздействие.”

Целта на финансовите дейности със социално въздействие е създаването на реални положителни социални ползи чрез финансирането на проекти и инициативи, които имат потенциала да осигурят такива резултати. Секторът бележи значителен ръст в световен мащаб през последните години[1] и очакваме засилване на тази тенденция вследствие от кризата с COVID-19.

Този контекст повишава необходимостта от ясни общи методи на измерване за осигуряване надеждността на финансовите дейности със социално въздействие и избягване на риска от привидно използване на социално въздействие, т.нар. “impact washing”[2]. За бенефициентите на финансовите програми със социално въздействие е важно да се гарантира равнопоставеност, както и да бъдат договорени конкретни ключови показатели на представянето за всеки един проект, и увеличаване на прозрачността в процеса по подбор. 

Финансовото предложение на УниКредит със социално въздействие има за цел подпомагане на социалната иновация като двигател на промяна посредством кредити при конкурентни условия, както и предоставяне на финансови обучения и достъп до партньорства и мрежи. Неделима част от предложението е механизъм на „плащане за успех“ (pay-for-success), който да позволи да има допълнителни икономически ползи за проекта/ инициативата въз основа на успешното постигане на договорените цели за социално въздействие. В допълнение, програмата „Банкиране със социално въздействие“ на УниКредит има ангажимент за приобщаващи финансови дейности в подкрепа на предприемачите и малкия бизнес посредством микрокредитиране, а също и за финансово образование за насърчаване на придобиване на по-големи финансови познания и социално приобщаване, което дава възможност за активни граждански дейности.

Наскоро програмата „Банкиране със социално въздействие“ на УниКредит получи и признанието на Европейската асоциация за венчър филанторпия (EVPA) с отличието „Прозрачност на данните за 2021 г.“ за непрекъснатия ангажимент за прозрачност на данните във връзка с финансовите дейности със социално въздействие. 

Повече за системата за измерване и оценка можете да научите от документа, представящ позицията относно програмата (англ. “SIB Position Paper”) тук.

Допълнителна информация за програмата „Банкиране със социално въздействие“ на УниКредит можете да намерите тук.


 

За УниКредит
УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура и експертиза в корпоративното и инвестиционно банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята обширна глобална структура от клиенти: УниКредит предлага както местни, така и международни услуги на своите клиенти и им предоставя достъп до водещите банки на тринадесетте основни пазара в европейската си банкова мрежа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Словения. УниКредит разполага с голяма международна мрежа от представителства и филиали, чрез която обслужва клиенти в още 16 други страни по света.

 

За запитвания: nfejbsfmbujpotAvojdsfeju/fv


[1] Общата пазарна стойност на инвестиране със социално въздействие се изчислява на 502 млрд. щ..д. към края на 2018 г. (по данни на Глобалната мрежа за инвестиране със социално въздействие GIIN, за 2019 г.).

[2] “Impact washing” (англ.) означава процес, при който банка, фирма или фонд използва говоренето за дейности със социално/ екологично въздействие за репутационни и пазарни цели, но не допринася за постигането на никакво реално положително въздействие (IDS, 2019 г.).