Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит дава начало на проекта си за Social Impact Banking в цялата група

Новини

УниКредит дава начало на проекта си за Social Impact Banking в цялата група

Инициативата Social Impact Banking (SIB) на УниКредит в Италия е осигурила финансиране в размер на 72,9 милиона евро за дейности със социално въздействие. В тази сума влизат 31 кредита за финансиране на проекти със социално въздействие, възлизащи на 32,6 милиона евро и 2 050 микрокредита, възлизащи на 40,3 милиона евро. Вж. повече подробности за основните постижения по-долу. 

УниКредит разширява SIB и на останалите пазари на групата през тази година, в това число: Германия, Австрия, Сърбия, Хърватия, Унгария, България, Румъния, Турция, Чехия и Словакия и Босна и Херцеговина. SIB моделът ще бъде адаптиран във всяка от държавите спрямо местните нужди. Разпространението на модела ще бъде подкрепено от продажбата на колекцията от произведения на изкуството на УниКредит в Италия, Германия и Австрия, която се очаква да донесе първоначални приходи от 50 млн. евро. Някои експонати ще бъдат дарени на местни музеи. Приходите ще бъдат инвестирани в SIB дейности, както и в други благотворителни каузи като например подкрепа на млади таланти. По-широкото разпространение на банкови дейности със социално въздействие през 2019 г. е изцяло в съответствие с първоначалните амбиции на проекта и със силния ангажимент на УниКредит да подпомага развитието на общностите, в които банката работи.

Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на Групата, коментира: “В УниКредит се гордеем, че всички наши действия са направлявани от силно чувство за етика, основано на ясни ценности. Една от тях е важността на подпомагането на местните общности навсякъде, където банката присъства. Нашите SIB дейности са постигнали отлични резултати досега в Италия и сега ние ги разширяваме към други пазари със същата основна цел – чрез инвестиции да потърсим ползи отвъд икономическата възвръщаемост и да се стремим да постигнем осезаем ефект върху обществото. Ще започнем постепенно да продаваме нашата арт колекция, за да подкрепим SIB проекта ни, като част от експонатите ще бъдат дарени на местни музеи.“

Проектът SIB представлява ангажиментът на УниКредит за изграждане на по-справедливо общество с повече възможности за социално включване. Целта на проекта е да идентифицира, финансира и насърчава хора и предприятия, които могат да окажат положително социално въздействие. Проектът цели да генерира както икономическа възвръщаемост от нашите инвестиции, така и по-големи социални ползи. Освен че предоставят възможност за участие на проекти и организации, които като цяло са изключени от традиционните банкови продукти и услуги, банковите дейности със социално въздействие позволяват на УниКредит да споделя своята финансова и бизнес експертиза чрез образователни инициативи, посветени на микропредприемачи, социални предприятия и уязвими или групи в неравностойно положение, включително млади хора, възрастни и други в риск от социално изключване. Ангажиментът на служителите на УниКредит е основна движеща сила на дейностите по обучение и подпомагане, предоставени във връзка с банковите дейности със социално въздействие, което спомага за изграждането на стойностни връзки между общностите, в които работи банката, и позволява на хората заедно да споделят положителен опит и да увеличават осведомеността си за съответни проекти, за да увеличават тяхното потенциално социално въздействие. Банковите дейности със социално въздействие имат и силен фокус върху мониторинга и измерването на резултатите, което е изключително важно за гарантирането на устойчивия растеж както на спонсорираните проекти, така и на възвръщаемостта от инвестиции на банката. Целта е да се измерва не само прякото, но и непрякото положително въздействие, генерирано от проектите, подкрепени от гледна точка на социални и икономически предимства в общностите на УниКредит.  

Преглед на постиженията от банковите дейности със социално въздействие в Италия през 2018 г.

  • Участват 86 партньори.
  • 15 800 студенти са включени в програмите по финансово образование, предоставени през академична година 2017-2018 и 14 900 студенти са включени в академична година 2018-19, включително повече от 9 500 нови студенти до общия брой от индивидуални участници повече от 25 300 към днешна дата.
  • Предоставени са 1 245 000 учебни часа, от които 840 000 бяха посветени на обучение на база проект.
  • 76% от студентите заявяват, че са доволни или много доволни от програмата/програмите и 85% считат съдържанието им за полезно или много полезно.
  • 370 обучители от УниКредит са включени в предоставянето на обучението.

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в КИБ, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята внушителна и силна клиентска база от 26 милиона клиенти. УниКредит предлага както местна, така и международна експертиза на своите клиенти и им предоставя несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара в своята европейска банкова мрежа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения и Турция. Като се опира на своята международна мрежа от представителни офиси и клонове, УниКредит обслужва клиенти и в други 18 страни по света.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch