Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит Булбанк се включва в Часът на земята

Новини

УниКредит Булбанк се включва в Часът на земята
  • Банките от УниКредит ще угасят светлините на 45 свои сгради в 14 страни

На 27 март, събота, в 20:30 ч. УниКредит ще загаси светлините на 45 сгради в 14 страни (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Словакия, Великобритания) за 60 минути, за да отбележи четиринадесетата поредна година на участието на групата в Часът на земята. Часът на земята е международна инициатива на WWF, която събира заедно граждани, институции и компании в името на една обща цел - да даде на света шанс за устойчиво бъдеще и да се преборим с предизвикателствата на климатичната промяна. УниКредит Булбанк се включва в инициативата с 7 свои сгради в София, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив.

“УниКредит се включва в Часът на земята за четиринадесетата поредна година. Смятаме, че по този начин затвърждаваме нашата готовност да допринесем за по-устойчиво бъдеще. Освен това, ние сме ангажирани с намаляването на въздействието от нашите дейности върху околната среда, както и в подпомагането на нашите клиенти в прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика. Устойчивостта е част от нашите основни ценности като банка и ние ще продължим да внедряваме екологични, социални и управленски (ESG) фактори във всички аспекти на нашите операции и дейности. През 2020 г. УниКредит постигна намаляване на емисиите на парников газ с 60% в сравнение с 2008 г., с което се доближи до дългосрочната си цел за редукция на емисиите с 80% до 2030 г.“, коментира Джузепе Замарки, директор “Устойчивост и развитие” на УниКредит.

Друг пример на сериозния ангажимент на банковата група към устойчиво и зелено бъдеще е партньорството ѝ с Treedom. Това е онлайн платформа, която дава възможност на колегите от банковата група да засаждат дървета и да се следят за техния растеж онлайн. Тази инициатива стартира през 2020 г. с цел да създаде гората на УниКредит от поне 90 000 дървета, които ще бъдат реално засадени в: Италия, Колумбия, Хаити, Кения, Мадагаскар, Танзания.

Гората на УниКредит ще помогне за намаляването на въглероден двуокис в глобален план с приблизително 20 542 500 кг. през следващите 10 години, които се равняват на емисиите, генерирани от близо 4 400 леки коли всяка година.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch