УКБ удължава срока, в който може да се кандидатства за разсрочване на заемите

УКБ удължава срока, в който може да се кандидатства за разсрочване на заемите

Като част от решението за справяме с кризата COVID-19:

  • УниКредит Булбанк дава възможност на своите засегнати от кризата клиенти да кандидатстват  изцяло дистанционно – през сайта и Центъра за контакт с клиенти

УниКредит Булбанк удължава срока, в който засегнатите от кризата COVID-19 клиенти на банката могат да кандидатстват за разсрочване на вноските по кредитите си до 31 март 2021 г. (приемането на заявления ще е до 23 март 2021). Както и досега, процесът е организиран изцяло дистанционно, без да е необходимо посещение във филиал.  Достатъчно е клиентите да попълнят онлайн формата на интернет страницата на УниКредит Булбанк - за индивидуални клиенти или юридически лица и служители на банката ще се свържат с тях. На разположение е и Центърът за контакт за клиенти на банката на номер 02 9337 257.

По този начин водещата банка продължава да оказва подкрепа на своите клиенти като им предлага конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения:

  • Гратисен  период на вноските за главница и лихва за период до 9 месеца, но не по-късно от 31.12. 2021;
  • Гратисен период само за главницата за период до 9 месеца,  но не по-късно от 31.12. 2021;
  • Механизъм за разсрочване, приложим за револвиращите продукти. 

Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие като се свържат с банката.

Важно е, че кредити, за които вече веднъж е извършено отсрочване преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца.

Единственото условие е задължението да бъде редовно погасявано или с не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020 г. и към датата на кандидатстване за отсрочване и договорът за кредит да е бил подписан преди 31.03.2020.  

 „Като банка се стремим да сме част от решението в безпрецедентните времена, в които живеем. За нас подкрепата за клиентите винаги е била първостепенна и целият екип на банката ще продължи да работи, за да съдействаме ефективно, както и досега. Поставям силен акцент, че кандидатстването за отсрочване не изисква посещение във филиал на и може да бъде направено изцяло през дигиталните канали на банката“, коментира Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Повече информация може да бъде намерена на специалната секция на интернет страницата на банката.

Възможността за разсрочване на кредитните задължения до края на март 2021 г. е част от одобрения от БНБ Ред за отсрочване („Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества“).


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch