Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Цветанка Минчева: Иновациите имат водеща роля за развитието на една компания на пазара

Новини

Цветанка Минчева: Иновациите имат водеща роля за развитието на една компания на пазара

„Иновациите имат водеща роля за развитието на една компания на пазара. Около 79 % от компаниите, които са внедрили поне една иновация след 2011 г. , имат ръст на оборота с поне 25 % повече до 2014 г. по данни на Innobarometer (проучване на ЕК за проучване на дейности и нагласи, свързани с иновациите.)“, това посочи в лекцията си Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Тя говори пред студентите от Университета за национално и световно стопанство за иновациите и петте пътя на една идея до пазара като лекцията й е част от инициативата на УниКредит Булбанк Бизнес Мастър Клас (специална серия от практически лекции, при които в ролята на лектори влизат топ мениджъри и водещи експерти от екипите на УниКредит Булбанк).

Минчева отбеляза, че благодарение на бума на технологиите се появяват много компании, които се опитват да заемат част от банковия бизнес, а той от своя страна е изключително регулиран, за да се гарантира спокойствието и защитата на потребителите. В тази връзка регулациите поставят пред банките много предизвикателства, с които така наречените финтех компании не се сблъскват, защото не подлежат на подобни регулации, отбеляза Минчева. Тя подчерта, че всяка една компания, ако иска да се развива, трябва да инвестира в подобряване на своите услуги.

Иновацията се обяснява просто като нова идея, устройство или метод. Въпреки това, иновациите често се разглеждат като прилагане на по-добри решения, които отговарят на новите изисквания или на съществуващите потребности на пазара, отбеляза Минчева. Тя разказа пред студентите, че през 2016 г. по данни на Efma (глобална организация на финансовите институции) вече близо две трети от банките имат собствена иновационна стратегия, за да бъдат конкурентни на пазара, а 78% от тях повишават заделените си средства за инвестиции в иновации.

Инвестициите в иновации се насочват най-вече към повишаване качеството на клиентското обслужване  и клиентската удовлетвореност, както и към развитие на алтернативни канали за банкиране. Следват ги инвестициите в иновации при процесите, продуктите и продажбите в банковия бизнес.

„Въпросът не е дали, а в какво да се инвестира. Генерирането и подборът на качествени идеи са изключително важни, за да достигне една иновация до пазара“, убедена е Цвети Минчева. Тя посочи, че в  международна организация, част от каквато е УниКредит Булбанк, има няколко основни начина за генериране на идеи:  като част от регулярен план; като партньорство с ИТ компании и стартъпи; като обмяна на добра практика на ниво група; като обмяна на добра практика извън организацията; като идея генерирана „отдолу“ в организацията.

Въпросът е също не само в какво, а как да се инвестира. УниКредит Булбанк има структуриран подход към иновациите и възпитава културата на „учене от грешките“ и приемането на възможен „провал“ на дадена идея. Провалът не трябва да бъде възприеман като противопложността на успеха, той много често е част от успеха, посочи Минчева. Тя отбеляза също така, че в днешния динамично развиващ се свят особено значение придобива умението ни да сме гъвкави и да отговаряме на промените на пазара.

 

За Цветанка Минчева

Цветанка Минчева е директор Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк от септември 2013 г. Тя започва своята кариера в банката през 2001 г. като стажант и оттогава е заемала различни търговски и мениджърски позиции в Дирекция Банкиране на дребно, сред които Специалист продажби, Мениджър семейно банкиране, Директор на филиал, Директор Привличане на клиенти. По време на интеграцията тя е била Workstream и Roll out мениджър на два изключително важни проекта в сферите банкиране на дребно, информационни технологии и организация.

От 2007 г. Цветанка Минчева работи върху разработването и въвеждането на стратегията за алтернативни канали на банката като директор на Управление Алтернативни канали. През 2013 г. тя има водеща роля в груповия проект за отварянето на първия в Централна и Източна Европа Филиал на бъдещето, който се намира в София. Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Мара Барева, тел. +359 (0) 2 9264 963, nbsb/cbsfwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch