Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Иновация във факторинг услугите в България: Новият портал eFactoring.bg прави факторинг услугите до три пъти по-бързи и намалява разходите на фирмите

Новини

Очакванията са за двуцифрен ръст на факторинг пазара през 2016 г.

УниКредит Факторинг създаде първия електронен портал за факторинг услуги в България- еFactoring.bg. Той позволява на компаниите да осъществяват факторинг трансакции изцяло по електронен път. Иновацията успешно дигитализира, автоматизира и оптимизира всички ежедневни операции, които компаниите правят при ползване на факторинг услуги. Платформата значително намалява времето за получаване на авансови плащания и цялостното управление на вземанията на фирмите и оптимизира ежедневните им разходи за печат и логистика. Услугата се предлага напълно безплатно.

Разработката е мащабна иновация за България и за УниКредит груп. На този етап тя няма аналог по отношение на пълнота на услугите и удобството при тяхното използване.

Клиентският портал eFactoring.bg е онлайн базирана платформа за обмен на електронна информация и документи между потребителите на портала и УниКредит Факторинг. Целта на платформата е да съкрати времето и усилията на всички заинтересовани страни при обмена на информация и да предостави възможност на потребителите сами да достигат до необходимата им отчетна информация по всяко време и от всяко място.

Чрез eFactoring.bg клиентите могат да качват фактури директно от техните счетоводни системи, да създават електронни цесии чрез цифров електронен подпис и да заредят цялата необходима информация и документи за осъществяване на авансово плащане, само с няколко кликвания. Купувачите имат възможност да потвърдят задълженията си в портала. По този начин процесът би могъл да приключи успешно в рамките на няколко минути. За улеснение и навременна информираност на клиентите, порталът изпраща нотификация по имейл за извършени действия. В eFactoring.bg потребителите могат сами да генерират търсената от тях информация под формата на справки и доклади. Във всеки един момент клиентите имат достъп до издадените към тях фактури.

Платформата eFactoring.bg изцяло замества нуждата от хартиен документооборот като предоставя прозрачност и бързина при осъществяване на факторинг услугите. Цялата информация по факторинг сделката е на разположение на клиентите в реално време без компромис със сигурността на системата.

„На фона на доброто представяне през изминалата година, през 2016 г. очакванията са за двуцифрен ръст на пазара“, прогнозира Ася Баева, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг. В последната година факторинг пазарът се оценява на около 4-5% от БВП на България. В световен мащаб факторинг оборотите обикновено достигат до 10% от БВП. Според Ася Баева има основания българският пазар да се доближи до този процент до четири-пет години. Двигателите на това развитие ще са няколко. Първо, все повече фирми са запознати с факторинга и оценяват неговите ползи. Второ, самите факторинг компании стават по-гъвкави, по-бързи и предлагат по-голям набор от различни факторинг продукти. Навлизат и нови участници на пазара на факторинг. Не на последно място, в момента се зараждат много нови технологии и бизнес модели (supply chain financing), които имат потенциала да обхванат още по-голям кръг от клиенти.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел: 02/9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch