Информация за клиенти на УниКредит Лизинг

Информация за клиенти на УниКредит Лизинг

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че се удължава срока, в който при плащане на данъка върху превозните средства за цялата година се ползва отстъпка от 5 на 100. Промяната възниква във връзка с §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

С цел допълнително улеснение, беше взето решение от страна на  УниКредит Лизинг издадените фактури за плащане на годишния данък върху превозните средства с падеж 01.04.2020г. да са с отложено плащане и с нов падеж - 01.06.2020г.

В тази връзка, предстои всеки клиент да получи индивидуално съобщение.

УниКредит Лизинг остава ваш доверен партньор. Екипът ни е на разположение на Вашия бизнес при възникнали въпроси, потребност от консултация и нови финансови решения.