Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки

Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки

Приветстваме европейската зелена сделка. Като се има предвид, че мащабът на необходимите инвестиции надхвърля възможностите на публичния сектор, финансовият сектор може да играе ключова роля за постигането на амбициозните цели”, заяви Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УниКредит Булбанк по време на днешния форум на The Economist Conferences „ФОНД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕС ЗА ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ: Иновации - Зелена програма - Цифрова трансформация“. Тя беше участник в един от панелите на събитието, посветен на Зелената сделка. Сред панелистите на форума бяха представители от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Economist Intelligence Unit, бизнес лидери, министри и др.

Теодора Петкова обясни, че начинът, по който финансовият сектор може да участва, е чрез преориентиране на инвестициите към по-устойчиви технологии и бизнес, финансиране на растеж по устойчив начин в дългосрочен план и допринасяне за създаване на нисковъглеродна и кръгова икономика. „Действаме ангажирано, с отговорност и смелост да разширяваме все повече дела на зелените транзакции в нашия кредитен портфейл“, добави тя. Към края на 2019 г. УниКредит Булбанк има повече от 30% дял във финансирането на възобновяеми енергийни източници и 20% пазарен дял в инсталиранте мощности.

Заедно трябва спешно да предприемем конкретни действия по трите стълба на ESG - околна среда (environment), социална политика (social) и управление (governance). В България имаме съвместни дейности с всяка втора корпоративна структура и сме ангажирани да водим разговори с нашите клиенти за преход към устойчиви бизнес модели, предлагайки широка гама ESG продукти и услуги.", каза Петкова.

Тя сподели, че по наблюдения на УниКредит на международно и местно ниво апетитът и пазарните възможности за ESG нарастват. „Двигател за това стават все повече и новите регулации в сферата, както и променящото се поведение на инвеститорите. УниКредит вече включва ESG фактори в своето управление, оценка на риска и стратегия, в съответствие с очакванията на ЕЦБ, които бяха финализирани в края на 2020 г.“, каза тя.

Главният изпълнителен директор на най-голямата българска банка отбеляза, че ESG вече е част от регулаторната рамка. „Разбираме чувството за спешност от ЕЦБ банките да разпознават климатичните и екологичните рискове и да започнат да ги включват на всеки етап от банковата дейност“, коментира тя.

Тя заключи, че УниКредит Булбанк е позиционирана да бъде лидер в създаването на етичен и устойчив бизнес на българския пазар и твърдо вярва, че банките са част от решението.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch