Фондация „УниКредит“ ще подкрепи с над 1 млн. евро най-добрите таланти по икономика и финанси

Фондацията стартира 8 нови конкурса за 35 стипендии и предоставя безвъзмездни средства за научноизследователска дейност

Фондация „УниКредит“ стартира 8 нови конкурса за 35 стипендии и предоставя безвъзмездни средства за научноизследователска дейност с цел подкрепа на най-добрите таланти по икономика и финанси за над 1 млн. евро. Фондацията подкрепя академичното обучение и научноизследователската дейност както в социалната, така и в хуманитарната област от 2003 г.

За подкрепа на академичното обучение:

  • 3 стипендии за научноизследователска дейност „Top-Up Foscolo Europe“, 5-то издание – ще бъдат присъдени на трите най-добри катедри по икономика и финанси, участващи в кариерния панаир за докторанти през 2019/2020 г. Основната цел на конкурса е привличането обратно в Европа на най-добрите млади икономисти. Фондацията ще присъди на всяка катедра-победител годишна сума от 50 000 евро като допълнение към възнаграждението и другите условия по договора, предложени от катедрата на избрания кандидат. Краен срок за кандидатстване – 30 септември 2019 г.
  • 2 стипендии „Borse Marco Fanno“, 2-ро издание – насочени са към най-добрите катедри по икономика и финанси в италианските държавни университети, които присъждат научни звания (старши изследовател) до 31 декември 2020 г. Основната цел на конкурса е да помогне на италианските държавни университети да привлекат и задържат най-добрите млади икономисти в Италия. Фондация „УниКредит“ ще награди изследователите, избрани от катедрата-победител, с годишна сума от 15 000 евро за срок от три години. Краен срок за участие в конкурса – 31 декември 2019 г.
  • 4 научноизследователски стипендии „Modigliani“, 10-то издание – за изследователи, които работят в европейски университет за разработване на научноизследователски проект по икономика или финанси за максимален период от две години. Четирите най-добри научноизследователски проекта по икономика и финанси ще получат по 10 000 евро (бруто) годишно. Наградата се изплаща директно на победителя на годишна база и се подновява за максимален период от 2 години. Краен срок за участие в конкурса – 15 ноември 2019 г.
  • 4 награди „ECON Job Market Best Paper Awards“, 6-то издание – насочено е към млади докторанти по икономика или финанси, които ще участват в европейския кариерен панаир за икономисти в Ротердам през декември 2019. Четиримата победители ще получат награда от 1000 евро и ще могат да присъстват на церемонията по връчването на наградите в Ротердам. Краен срок за изпращане на разработките – 1 октомври 2019 г.
  • 2 награди SUERF/Фондация „УниКредит“, 6-то издание – двете най-добри разработки на тема „Пасивно и активно управление на портфейл от активи: тенденции, движеща сила, рискове“ ще получат по 2500 евро. Победителите ще бъдат поканени да представят работата си по време на специалната конференция на същата тема, организирана от Фондация „УниКредит“ и SUERF (Европейски паричен и финансов форум) в Милано в централата на УниКредит през февруари 2020 г. Краен срок за изпращане на разработките – 15 октомври 2019 г.

    За повече информация относно конкурсите и процедурата по кандидатстване, моля, посетете: www.unicreditfoundation.org.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch