Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитна карта Mastercard Business Credit

 • Контрол върху оперативните плащания Имате постоянен достъп до средствата и оптимизирате документооборота си.
 • Значително улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Възможност за издаване на допълнителна карта на служител и определяне на нейния лимит.
 • Възможност за плащане само на минимална фиксирана сума всеки месец.
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
Кредитна карта Mastercard Business

Кредитна карта Mastercard Business Credit

Промо

Промо Бизнес кредитни карти 2021

Вземете бизнес кредитна карта Mastercard® Business или VISA Business при преференциални условия.

Научете повечеза Промо

Характеристики

Кредитна карта Mastercard Business Credit е практично решение за малки и средни предприятия. Картата съчетава бързина и сигурност и е най-подходящият продукт, който да насочи вашия бизнес в динамична посока. 

Възползвайте се от картата за бизнес клиенти и увеличете възможностите на своята фирма. 

Mastercard Business Credit предоставя подробна информация за управлението на фирмените финанси, намалява до минимум бюрократичните операции, дава по-голям контрол и намалява разходите за администриране на всяко плащане.

Сега кредитните карти Mastercard Business Credit се предлагат при промоционални условия!


Кредитен лимит

Икона

От 1 000 лв. до 50 000 лв.

Валута

Икона

Лева, евро

Време за издаване

Икона

5 работни дни за стандартни

до 48 часа за експресни

Валидност на кредитния лимит

Икона

2 години

Валидност на картата

Икона

4 години

Минимална погасителна вноска

Икона

3% от разрешения кредитен лимит

Гратисен период

Икона

До 45 дни за покупки на ПОС терминал.

При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-то число на месеца не дължите лихва за използваните средства за покупки.

Дата на погасяване

Икона

От 1-во до 15-то число на месеца

Покритие

Икона

Международно

Допълнителна карта

Икона

Промо - С възможност за издаване на допълнителна кредитна карта при същия преференциален лихвен процент.

Функционалност

Икона

Чип и магнитна лента

Преференции и специални програми

Икона
 • Безплатна застраховка

 • Автоматично и безплатно активирана услуга Сигурни плащания в интернет

Погасяване на задължението

Икона

Не е необходимо да се покрива изцяло изразходвания кредитен лимит. Има възможност за плащане само на минимална фиксирана сума всеки месец.

 • Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на цялото задължение по кредитната карта.
 • Мобилно или онлайн банкиране - погасяване на минимална погасителна вноска или на сума по-голяма от нея директно по картовата сметка.
 • Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта.
 • По сметка на каса в банков клон.

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Извлечения и известия

Икона
 • Безплатно месечно извлечение по e-mail
 • Безплатен напомнящ SMS и e-mail 5 дни преди датата на издължаване за дължима сума и 3 дни след датата на издължаване

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

40 евро

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност

10 евро

Промо Годишна такса за обслужване на основна карта Без такса за първата година, след това 50 лева

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

35 евро

Промяна параметри по карта

5 евро

Допълнителна карта

Да

Преференции и пакетни програми

Безплатна застраховка

Автоматично абонирана за Виртуален ПИН

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Плащане в търговски обекти в страната и чужбина

Без такса

Плащане на стоки и услуги в интернет

Без такса

Теглене на пари в брой от банкомат:

на банката

1,50% + 1.50 евро

на друга банка в България

2,50% + 4 евро

в чужбина

3% + 4 евро

Проверка на салдо на банкомат в България

0.50 лв.

Трансакции в системите ePay.bg/B-pay

Без такса

Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал:

в клон на банката

1% + 3 евро

на друга банка в България

2,50% + 4 евро

в чужбина

3% + 4 евро

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Трансакционни лимити

Параметри

Стойност

Плащане на ПОС терминал в търговски обект

8 000 лв. за 1 трансакция

26 000 лв. за 24 часа

36 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в България

2 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в чужбина

1 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Общ брой плащания за период

80 бр. за 24 часа

140 бр. за 7 дни

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Плащате безконтактно – бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания.  
 • Използвате картата при резервации на коли под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал
 • Плащате стоки и услуги в търговски обекти на ПОС терминал в страната и в чужбина.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • Нареждате или получавате Cash M превод мигновено на всеки един банкомат на банката.
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на бизнес кредитна карта

Заявете вашата Mastercard Business Credit

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.


През електронното и мобилното банкиране

Булбанк Онлайн
Булбанк Мобайл

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги

Други предложения за банкови карти