Нагоре икона Бутон за връщане към началото

SMS известие

Получавате информация за извършени в страната или чужбина плащания, тегления и наличности по вашата банкова карта чрез SMS съобщения. Препоръчваме услугата като защитен елемент за всички картодържатели, активно използващи банковите си карти.

  • Сигурностче направените плащания са успешни
  • Максимална защита от злоупотреба при разплащания с карта
  • Информация за актуалното салдо по картата директно на вашия мобилен телефон

 

 

SMS известие

Характеристики

SMS известие се предлага за всички притежатели на дебитни и кредитни карти на банката с логото на Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY и MasterCard.

Услугата е достъпна за действащите на територията на България мобилни оператори. Клиентите получават по удобен и достъпен начин информация за трансакции и наличност по сметка.


Извършени трансакции

Икона

Получавате съобщение на мобилния телефон в рамките на 10мин. след като е извършена операцията с банковата карта. 
Съобщението съдържа информация за:

  • Вида на картата
  • Дата и час на трансакцията
  • Сума и валута на трансакцията
  • Търговския обект, в който е извършена
  • Информация дали трансакцията е или не е успешна

Наличност по сметка

Икона

Проверявате наличността по карта, като изпратите съобщение с текст латинска буква N и персонален код на кратък номер:

  • 190091 за абонати на Mtel
  • 1618 за абонати на Telenor и Vivacom

При установяване на злоупотреба, услугата позволява незабавно да бъде блокирана банковата карта чрез обаждане в 24-часовия картов център на банката и преустановяване на възможността от измамни трансакции.

Такси и условия

Услугата SMS известие се предлага на база избран от клиента абонамент и фиксирана годишна такса съгласно тарифата на банката.

Параметър Стойност
Годишен абонамент 5 лева, независимо от броя на включените карти
Абонаментен депозит 5, 10, 20 или 50 лева
Такса за SMS известие, свързано с операция с банкова карта 0,15 лева, приспадат се автоматично от избрания абонаментен депозит
Такса за SMS известие за разполагаемо салдо по карти чрез персонален код  По цена на съответния мобилен оператор на клиента
(извън абонаментния депозит)
Получено SMS известие при проверка за разполагаемо салдо Без такса

При намаляване на сумата под 10% от сумата на депозита, операторът информира клиента със SMS съобщение за необходимостта от подновяване на депозита. Подновяването на депозита става автоматично.

Основният картодържател може да посочи само една от регистрираните карти, от която ще се заплаща годишната такса и ще се подновява депозираната сума за известия.

Активиране на услугата

Услугата се активира след успешна регистрация, автоматично събрана годишна такса и успешно събран абонаментен депозит.

На обявения от клиента мобилен номер се изпраща SMS съобщение с персонален код.

При следващо използване на регистрирана в услугата карта, клиентът ще получи SMS известие.

По телефон

0700 1 84 84 на цената на градски разговор
1 84 84 за местни мобилни оператори


В клон на банката

При посещение на банков офис и попълване на Искане за абонамент.