Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Visa Business Debit

 • Контрол върху оперативните плащания имате постоянен достъп до средствата и оптимизирате документооборота си.
 • Значително улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Възможност за издаване на допълнителна карта на служител и определяне на нейния лимит.
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
Дебитна карта Visa Business Debit

Дебитна карта Visa Business Debit

Характеристики и такси

Visa Business Debit е международна дебитна карта, с която контролът върху оперативните разходи е във ваши ръце. Картата е предназначена за всякакъв тип ежедневни разплащания на малък и среден бизнес – особено за тези, които искат да следят и контролират в детайли разходите си.

Разполагатe с точна и актуална информация свързана с бизнес пътувания, извършени покупки и услуги. Банката предоставя и възможност за издаване на допълнителни карти на служителите във фирмата с цел проследяване на разходите и движението по сметката.


Дигитализация на картата

Икона

Възможност за добавяне в Apple Wallet и Дигитален портфейл за Android

Покритие

Икона

Международно

Функционалност

Икона

Чип, магнитна лента и безконтактна функционалност

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари

Валидност на картата

Икона

6 години

Време за издаване

Икона
 • 5 работни дни за стандартни
 • до 48 часа за експресни

Допълнителна карта

Икона

Да, по тарифа. Избирате кой от служителите да ползва такава карта, както и с какъв лимит да разполага.

Преференции и специални програми

Икона
 • Възможност за участия в игри с награди
 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване и злополука на притежателите на банкови карти“

Извлечения и известия

Икона

Допълнително абониране за SMS известия при използване на картата.

Възможност за доставка на картата

Икона

До удобен адрес в България

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

40 евро

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност 

10 евро

Годишна такса за обслужване на основна карта

50 евро

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

35 евро

Промяна параметри по карта

5 евро

Допълнителна карта Да

Застрахователен пакет

Без такса

Преференции и пакетни програми

Безплатна застраховка

Автоматично абонирана за Виртуален ПИН

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Плащане в търговски обекти в страната и чужбина

Без такса

Плащане на стоки и услуги в интернет

Без такса

Теглене на пари в брой от банкомат:

 

на банката в България

Без такса

на друга банка в България

1% + 3 евро

в чужбина на банки от УниКредит Груп

Без такса

в чужбина на банки извън УниКредит Груп

2,5% + 3.5 евро

Проверка на салдо на банкомат в България

0,20 лева

Трансакции в системите ePay.bg/B-pay

Без такса

Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал:

 

в клон на банката

1% + 3 евро

на друга банка в България

2% + 3 евро

в чужбина

2,5% + 3.5 евро

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Трансакционни лимити

Параметри

Стойност

Плащане на ПОС терминал в търговски обект

8 000 лв. за 1 трансакция

26 000 лв. за 24 часа

36 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в България

2 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в чужбина

1 000 лв. за 1 трансакция

4 000 лв. за 24 часа 

14 000 лв. за 7 дни

Общ брой плащания за период

80 бр. за 24 часа

140 бр. за 7 дни

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на дебитната карта

 • Плащате безконтактно – бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания.  
 • Използвате картата при резервации на автомобили под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет.
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • Нареждате или получавате Cash M Превод мигновено на всеки един банкомат на банката.
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Издаване на картата

Необходими документи

 • Лична карта на клиента 
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Попълване на Искане за издаване на дебитна карта за юридически лица при посещение на клон на УниКредит Булбанк

Заявете вашата Visa Business Debit

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на банката.


През електронното и мобилното банкиране

Булбанк Онлайн
Булбанк Мобайл

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за банкови карти