Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УНСС и УКБ сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма

Новини

УНСС и УКБ сключват рамково споразумение за създаването на нова магистърска програма

УНСС и УниКредит Булбанк си сътрудничат за създаването на съвместна магистърска програма в едно от най-желаните и търсените направления във финансовата сфера – количествените финанси. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, подписаха рамковото споразумение за сътрудничество днес в зала „Тържествена“ на УНСС.

В споразумението е записано, че с оглед осигуряване на по-тясна връзка между наука, образование и бизнес, двете страни ще си сътрудничат при уточняване на учебното съдържание и учебния план по програмата „Количествени финанси“.

Разработената магистърска програма от катедра „Финанси“ и катедра "Статистика и иконометрия" отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни стандарти. Тя ще предложи практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда.

Специалността „Количествени финанси“ се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow.

УНСС ще е първият университет в България, който съвместно с УниКредит Булбанк ще реализира и предложи на студентите възможност да изучават тази магистърска програма.

„С подписване на това споразумение с УниКредит Булбанк си подаваме ръка и правим поредна стъпка към реализирането на един от най-важните за нашия университет приоритети, да отговорим на очакванията на бизнеса, с разкриване на съвременни, иновативни и търсени от работодателите специалности, които да изграждат подготвени и конкурентоспособни млади хора, бъдещите експерти във финансите и икономиката“, коментира проф. Димитров.

„Анализът на данни е едно от уменията на бъдещето. Новата магистърска програма по „Количествени финанси“ ще създава лидери в област, от която бизнесът има осъзната потребност, за да успява в дългосрочен план. Специалистите по управление на данни подобряват способността на компаниите да вземат адекватни решения в ситуации на безпрецедентни промени и чрез моделите от данни да предсказват бъдещи тенденции.  Радвам се да се завърна в УНСС, този път като представител на най-голямата банка у нас УниКредит Булбанк и да обединим усилия в подготовката на най-добрите експерти по количествени финанси на пазара“, коментира Теодора Петкова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Рамковото споразумение има за цел да осигури и по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място в офисите на УниКредит Булбанк, срещи с експерти, организиране на учебни и преддипломни стажове и практики. Предвижда се, студентите, които са се представили добре по време на стажа да имат възможност за започване на работа.

Обучението по новата магистърска специалност „Количествени финанси“ ще стартира от учебната 2021/2022 година.

Другите дейности от рамковото споразумение включват провеждане на публични лекции, научни форуми, мастер класове и други инициативи.

Координатор по споразумението от страна на УНСС е доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, заместник-ръководител на катедра „Финанси“, а от страна на УниКредит Булбанк е Борислав Бангеев, главен риск директор и член на Управителния съвет на банката.

На подписването от страна на УНСС присъстваха зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Цветана Стоянова и помощник-ректорът проф. д.ик.н. Кирил Стойчев.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch