Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит: Иновациите в дигиталното банкиране ще формират ръста в сектора в ЦИЕ

Новини

УниКредит: Иновациите в дигиталното банкиране ще формират ръста в сектора в ЦИЕ

Икономиките на ЦИЕ и очаквано развитие на банковия сектор

Много благоприятна макроикономическа среда, която е от полза за икономиките на ЦИЕ

На глобално ниво, 2018 г. ще е девета поредна година, в която ръстът на световната икономика ще е 3.5%  или повече. Това не се е случвало от 60-те години на миналия век. Експанзията, която се наблюдава в САЩ, е втората по продължителност в историята на страната. В същото време, икономическият ръст в Еврозоната е на добри нива и се разпростира във всички страни. Икономиките на страните от ЦИЕ се радват на най-бързия си темп на растеж след кризата. Средният годишен ръст на БВП за държавите от региона е средно 3.7% за 2017 г. и 4.6%, ако се извадят резултатите на Турция и Русия.

УниКредит очаква икономическата експанзия в ЦИЕ да бъде устойчива и през тази година средният ръст на БВП на страните от региона ще бъде 2.8% като ще се  наблюдават някои циклични забавяния в определени икономики. България е сред страните, в които обаче най-добрите резултати на икономиката предстоят. Анализаторите на УниКредит посочват, че страната, заедно с Унгария, Словения, Румъния, Турция и Словакия ще надхвърли 4% годишен ръст, който ще бъде движен основно от потреблението.

 

Подходящ момент за разрастване на кредитирането

В ЦИЕ банковият сектор е в по-стабилна и устойчива позиция в сравнение с минали години не само по отношение на темп на увеличение на кредитния портфейл, но и по отношение на качеството му.

Положителната тенденция при кредитирането ще продължи, особено в ЦИЕ (без Русия и Турция) като в продължение на три поредни години за периода 2017-2019 то ще расте с по 5% на година след лекото забавяне между 2012 и 2016 г.

За същия регион (ЦИЕ без Турция и Русия), през тази година кредитирането ще нараства съразмерно с увеличението на депозитната маса, давайки поводи за оптимизъм за изместване на фокуса на региона от спестявания към инвестиции.

Най-високи ръст на кредитирането през 2017г. е имало в Турция (20,7%), Словакия (9.9%), Босна и Херцеговина (6.5%) и Чехия (5.7%).

Следвайки икономическата логика, прогнозите на анализаторите от УниКредит са ръстът на кредитирането в тези страни да се забави за сметка на страните, които досега са изоставали по този показател като Хърватия и Сърбия.

Още от 2011 г. коефициентът кредити към депозити бързо премина под 100% за банковата система за ЦИЕ (с изключение на Турция и Словакия), което означава, че банките от региона не разчитат на външно финансиране. Още повече, че в момента се наблюдава висок процент на краткосрочни депозити – както корпоративни, така и на домакинствата. Тези средства могат да бъдат използвани при наличие на нови възможности.

По отношение на качеството на кредитите, икономическата експанзия през последните години, заедно с продажбата на необслужвани заеми, доведе до подобрение на техния процент в общия портфейл.

Всички страни в ЦИЕ достигнаха нива на необслужвани кредити под 9% с изключение на Русия. От 2015 г. процентът на необслужвани кредити в България е намалял двойно и сега достига до 7.7%.

 

Дигитализацията и финтех компаниите в ЦИЕ

Страните от региона са добре подготвени за дигиталното бъдеще

Дигитална инфраструктура – използването на интернет и мобилни технологии в страните от ЦИЕ е на същите нива като Западните страни. Използването на мобилни услуги надхвърля 100% (по повече от 1 абонамент на човек), докогато при интернет услугите проникването надхвърля 60%

Демографските тенденции в региона също подкрепят навлизането на дигиталните технологии. По-младите поколения, чиито представители често са наричани милениали и поколение Z представляват около 50% от населението в ЦИЕ. За сравнение хората на възраст под 35 г. в Западна Европа са 40%.

Дигиталното банкиране измервано като брой потребители, използващи интернет банкови операции, се развива бързо в ЦИЕ. В страни като Чехия, Турция и Сърбия броят на потребителите на интернет банкови услуги се е удвоил от 2010 г. досега.

 

Финтех индустрията в ЦИЕ процъфтява в последните години

През тази година УниКредит е направила първото си подобно проучване на финтех компаниите в ЦИЕ. То показва, че петте години 2012-2016 са били изключително силни по създаването на нови компании. По данни на Tracxn в момента ЦИЕ е дом на повече от 600 финтех компании. Повече от половината от тях работят в сегмента на трансакции и плащания или финансиране, докато 12% се занимават с инвестиции и управление на активи (платформи за търговия, анализ на лични финанси и др.)

Останалите компании покриват широк сегмент от дейности, в това число криптовалути, проследяване на разходите, застраховки, управление на риска и превенция на измами.

Русия има най-големия дял финтех компании в ЦИЕ, следвана от Турция, България, Чехия и Румъния. В България работи компанията, получила най-голямо финансиране, на стойност 25 млн. евро. Компанията работи в сферата на управление на риска.

„Основата на макроикономиката и банковия сектор в страните от ЦИЕ са много силни днес, благодарение и на добрата глобална среда. Доброто проникване на мобилните и онлайн услугите, демографските тенденции и бързото развитие на дигиталните услуги правят региона добра среда за извличане на най-доброто от дигиталното банкиране и внедряването му в традиционния макро и банков анализ“, каза Матео Фераци, координатор Стратегически и корпоративни прогнози в УниКредит за ЦИЕ.

 

УниКредит в ЦИЕ: Как се развива дигитализация

Регионът на ЦИЕ е идеална тестова среда за новите дигитални и IT решения, благодарение на бързото възприемане на иновативните идеи.

Използването на дигитални технологии от УниКредит има за цел да подобри клиентското преживяване чрез използване на различни банкови канали в различните точни на взаимодействие.

Дигитализацията на процесите също така помага за повишаване на качеството на личните срещи на банкерите с клиенти и консултантските услуги, които им предоставят.

Инвестициите на групата на УниКредит в ЦИЕ за дигитални проекти има за цел да увеличи клиентската удовлетвореност като оптимизира процесите.

Групата отчита силен ръст на клиентите на дигитални услуги в региона, благодарение на различни програми и платформи, залагащи на иновация и дигитализация.

„УниКредит е номер едно в ЦИЕ като в повечето страни банките от групата се нареждат в топ 5“, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ. „Целта ни е по-нататъшна консолидация на нашата силна лидерска позиция в региона чрез органичен растеж на приходите и клиентската ни база. Това ще бъде постигнато основно благодарение на дигиталните технологии и иновациите, както и по-ефективното управление на риска и разходите“.

„Страните от ЦИЕ са идеалната среда за развитие на дигиталното банкиране. Дигитализацията, разбира се, не е нова тема, но сме сигурни, че трябва да бъде погледната през перспективата на ЦИЕ и пълният й потенциал да бъде разкрит, особено в банковия сектор. Нашата уникална клонова мрежа в региона е отлична възможност да съчетаем настоящата финансова и пазарна среда в страните от ЦИЕ с напълно разработено дигитално банкиране“, коментира Андреа Диаманти, директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране за ЦИЕ на УниКредит.


За УниКредит:

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята внушителна и силна клиентска база от 25 милиона клиенти.

УниКредит предлага местен експертен опит и международно покритие и подпомага своите клиенти на глобално ниво, като им предоставя несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара, както и в други 18 страни в целия свят. Европейската банкова мрежа на УниКредит обхваща Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия Словакия, Словения и Турция.

 

За Корпоративно и инвестиционно банкиране на УниКредит

Корпоративно и инвестиционно банкиране на УниКредит обслужва 1,500 мултинационални корпоративни клиенти и ключови финансови институции и подпомага корпоративните банкови звена на Групата в предоставянето на услуги на 600,000 клиенти от корпоративния и публичния сектор. Неговата международна мрежа обхваща 16 страни в света и освен това ние предоставяме достъп до мрежа от 4,000 кореспондентски банки в 175 страни.  


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch