УниКредит Булбанк стартира серия от партньорски онлайн събития

Като се опира на задълбочените макроикономически познания на УниКредит, бизнес дирекция Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране на УниКредит Булбанк стартира серия от партньорски онлайн събития по темата: „Макроикономическа перспектива за 2020 г.“. Целта на серията от партньорски събития е да се предостави полза на клиенти и партньори чрез споделяне на основните резултати от последното тримесечно проучване на ЦИЕ и да се потвърди отново, че УниКредит Булбанк е в силна позиция да продължава да подпомага дружествата и реалната икономика, макар и в безпрецедентни социални и икономически обстоятелства. 

Първото ексклузивно онлайн събитие бе проведено за членовете на Конфиндустрия България – най-голямата италианска бизнес организация в страната. Второто онлайн събитие беше проведено тази седмица за клиенти на Корпоративно банкиране на УниКредит Булбанк.

На него банката беше представена от Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Ралука Попеску – директор на Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране в УниКредит Булбанк, главния икономист на ЦИЕ на УниКредит Дан Букша и Кристофор Павлов – главния икономист на УниКредит Булбанк.

„В настоящата ситуация много неща се променят, но това, което трябва да запазим същото, е високата добавена стойност, която предоставяме на нашите клиенти“, беше ключовото послание на Теодора Петкова. „Нашата цел като банка е и ще остане да носим добавена стойност чрез опростено банкиране, за да помагаме на нашите клиенти да растат и да успяват“, добавя главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Това може да се случи чрез колегите, които съдействат на клиентите; чрез предоставяне на повече възможности през дигиталните канали и капитал, с които да подкрепим клиентите“, обясни тя.

„Не можем да предвидим бъдещето, но можем да се стремим да разберем как би изглеждало и как ще повлияе на отделните сектори и компании. Ние като финансов партньор ще подкрепяме бизнеса в дългосрочен план“, коментира Ралука Попеску за гостите на събитията. „Фокусираме усилията си върху развиването и подпомагането на етичен и устойчив бизнес. Нашата основна цел е предоставянето на добавена стойност чрез по-улеснени банкови процеси, затова ние продължаваме да дигитализираме услугите си и да правим бизнес с постоянен фокус върху предоставянето на по-добро клиентско преживяване.“, добави тя.

Дан Букша и Кристофор Павлов направиха цялостен макроикономически анализ на настоящата ситуация.

Главният икономист на УниКредит за ЦИЕ Дан Букша представи разликите между настоящата криза, свързана с COVID-19 и Световната финансова криза от 2008 г. По негови думи настоящата ситуация се различава с повече подкрепа за компаниите и служителите, по-добра наличност на кредити и инструменти, както и по-ниски лихви по кредитите.

Въпреки че са налице значителни разминавания в прогнозите, анализаторите както на частния, така и на публичния сектор, споделят мнението, че рецесията, причинена от коронавируса през 2020 г., ще бъде най-тежката от времето на Втората световна война насам. Значителният по мащабите си спад на икономическата активност през тази година вероятно ще бъде и много неравномерен, като ще засегне в различна степен различните сектори от икономиката – коментира Кристофор Павлов. Според него „пандемията от коронавирус вероятно ще предизвика краткотрайна, но остра рецесия тази година, последвана от силно и бързо възстановяване през идните години“. Икономистът очаква спад от 7,8% на реалния БВП в България през тази година, което означава, че рецесията, предизвикана от пандемията от коронавирус ще бъде по-остра от тази, предизвикана от световната финансова криза през 2008 г. „Добрата новина е, че очакваме възстановяването да бъде много по-силно и бързо от възстановяването след рецесията, предизвикана от световната финансова криза през 2008 г.“ – добави Павлов.

По мнението на Ралука Попеску, подкрепено и от макроикономическия анализ, най-засегнатите отрасли и дейности са туризмът и хотелиерството, автомобилната индустрия – особено секторите, свързани с веригата на доставки, строителството, транспорта и логистиката. „Свидетели сме както на положителни, така и на отрицателни последици. Някои компании в секторите на транспорта, логистиката и доставките успяха да разширят своя бизнес благодарение на заявките за доставки по домовете. Времето за доставка също се подобри поради намаления трафик. Има и компании, които успяха да променят и адаптират своето производство към новата реалност, насочвайки се към изработване на материали за защита и санитарни продукти, вещества и оборудване. От друга страна, сериозни предприятия в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост или фармацията, въпреки увеличеното търсене, се сблъскаха със значителен недостиг и липса на доставки поради икономическите сътресения в Китай/Азия и дори Италия. Разбира се, всички те започнаха да търсят алтернативни решения и ние сме тук, за да подпомогнем нашите клиенти дори в тяхното търсене на нови международни партньори и насърчаването на техните взаимовръзки чрез продукти на търговско финансиране, факторинг и дори лизинг за ново оборудване.” - каза Ралука Попеску.

Следващото съвместно партньорско събитие е на 19 май с ГБИТК (Германо-българска индустриално-търговска камара).


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch