УниКредит с потвърден рейтинг и перспектива от две международни агенции

Две международни рейтингови агенции –  Fitch Ratings и Moody’s потвърдиха оценките си за УниКредит.

Fitch Ratings потвърди дългосрочен кредитен рейтинг ‘BBB’, краткосрочен кредитен рейтинг ‘F2’ и рейтинг на автономна финансова устойчивост - ‘bbb’. Перспективата на групата бе потвърдена като негативна. Рейтингите на емитираните инструменти SNP, Tier 2 and AT1 са определени съгласно новата методология за рейтинговане на банки както следва: SNP: ‚BBB-‘, Tier 2: ‘BB+’ and AT1: ‘BB-‘.

Moody’s също потвърди оценката си за паневропейската група на „Baa1/P-2” и стабилна перспектива.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch