Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Споразумение между УниКредит и RE Valuta за събиране на данни за енергийна ефективност

Новини

  • УниКредит е първата банка, която предприема операция от такъв мащаб, като България е една от страните, чийто портфейл с обезпечения е включен в споразумението
  • Споразумението ще позволи на банката да различи екологичните от неекологичните недвижими имоти за отчетни цели, ще помогне при управлението на екологичния риск и за издаването на зелени облигации
  • Сътрудничеството допълнително засилва съществуващото партньорство между RE Valuta и италианската банкова група

УниКредит и RE Valuta, компания от групата Tinexta, специализирана в извършването на оценки на недвижими имоти, подписаха споразумение за сътрудничество за събиране на данни за енергийните характеристики на сградите, които служат като обезпечения за ипотеки, предоставени от банката. УниКредит е първата банка, която предприема операция от такъв мащаб в Италия.

Споразумението допълнително засилва сътрудничеството между УниКредит и RE Valuta, които в партньорство с портала за недвижими имоти Immobiliare.it ще подпомагат УниКредит при възстановяването на сертификати за енергийната ефективност (EPCs), като се използва база данни с 8 милиона сертификата и усъвършенствани машинни модели за тяхната оценка, както и за оценка на средното потребление на енергия и въглеродните емисии на сградите без настояща регистрация за сертификат за енергийна ефективност.

Лучано Киарели, директор на „Портфейлни дейности и секюритизация“ в УниКредит, Италия, сподели: „Споразумението за партньорство, което подписахме с RE Valuta, е част от прехода към зелен и устойчив бизнес, в който УниКредит влага усилия от няколко години. ESG е част от нашата корпоративна култура, със значение при вземане на решения, и ние продължаваме да си сътрудничим с различни участници в нашата сфера, за да обогатим и подобрим нашите ESG предложения в различните сектори. Работим в посока подпомагане на прехода към екологичен бизнес и нашият нов стратегически план, UniCredit Unlocked, има за цел да бъдат постигнати нови ESG обеми от общо 150 млрд. евро чрез екологични кредити, ESG инвестиционни продукти, устойчиви облигации и социално финансиране”.

Люк Брукато, главен директор „Маркетинг и Иновации“ на RE Valuta добави: „Екологичните, социалните и управленските цели (ESG) променят динамиката на сектора на недвижимите имоти. При ипотеките фокусът е върху енергийната ефективност на сградите, които служат като обезпечение, според изискванията на ЕБО, съдържащи се в Насоките относно предоставянето и наблюдението на кредити[1]. Това е важно и за преминаването на климатичния стрес тест, за отчитането по Стълб III и за емитирането на зелени облигации. RE Valuta има изградено партньорство с Immobiliare.it  за разработка на усъвършенствани услуги за анализ на недвижими имоти, а миналата година лансирахме услуга ни за изчистване, организиране и миграция на данни (Data Remediation) за ESG за всички обезпечения за нови ипотеки и за имоти, които са предоставени като обезпечения по кредити. Благодарение на активите, предоставени от Immobiliare.it, и стотиците хиляди извършени оценки, включващи всички качествени данни за тези имоти, ние имахме възможността да предоставим цялостен преглед на енергийната класификация, потреблението на киловатчас (kw/h) и данни за въглеродните емисии за повече от 700 хиляди имота, предмет на анализ за УниКредит."

След внимателен анализ на качеството на предварителните данни, услугата ще обхване целия италиански портфейл с обезпечения на УниКредит (списък на недвижимите имоти, служещи като обезпечения за ипотеки и при предоставяне на кредити за усвояване) и портфейлите с обезпечения на пет от единадесетте държави в Централна и Източна Европа, в които присъства УниКредит: Чехия, Словакия, България, Румъния и Унгария. Това ще позволи на УниКредит непосредствено да разграничава така наречените екологични или енергийно ефективни имоти от онези, които се считат за неекологични или неефективни от енергийна гледна точка в целия портфейл с ипотечни обезпечения, и така ще допринесе за изпълнението от страна на банката на изискванията за докладване съгласно Стълб III и ще подпомогне емитирането на зелени облигации.

[1] (Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити)


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH