УниКредит и Банката за внос и износ на Китай засилват сътрудничеството си в ЦИЕ, Китай и Италия

УниКредит и Банката за внос и износ на Китай (CEXIM) засилват сътрудничеството си в Централна и Източна Европа, Китай и Италия. Това става по силата на Меморандум за разбирателство между двете банки, чиято цел е сътрудничество в установяването и развитието на дългосрочни отношения между китайски, италиански и източноевропейски компании.

Меморандумът за разбирателство ще насърчава взаимното развитие на бизнеса и клиентските решения в сферите на проектното финансиране (вкл. финансиране, покрито от експортни кредитни агенции), енергийни и инфраструктурни проекти, глобални банкови трансакции (по-специално услуги по сетълмент и краткосрочно финансиране), дългови капиталови пазари, глобални пазари, подпомагане на финансиране в Италия и на пазарите в ЦИЕ и финансови консултантски услуги (вкл. сливания и придобивания). 
Меморандумът за разбирателство се опира на засилването на икономическото и търговското сътрудничество между Китай и Европа. Според  Евростат към края на 2018 г. Китай е вторият най-голям партньор за износ на стоки от  ЕС и най-големият партньор за внос на стоки в ЕС.

Меморандумът за разбирателство освен това ще улесни сътрудничеството в енергийните и инфраструктурни проекти, които се разработват в Китай, Италия и ЦИЕ.

Меморандумът за разбирателство беше подписан в Милано, Италия от председателя на УниКредит Фабрицио Сакомани и председателя на CEXIM Ху Сяолян. 

„Този Меморандум за разбирателство е конкретна стъпка напред в подкрепата на икономическия растеж на европейските корпоративни организации в Китай. Като успешна паневропейска банка УниКредит е уникално позиционирана, така че да подпомогне сътрудничеството между китайски и европейски компании”, коментира Сакомани.

Антоанета Куртяну, директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране на УниКредит Булбанк също определя меморандума като отлична възможност за насърчаване на отношенията между Китай и България. 

„Без съмнение Китай е една от най-динамичните икономики в глобален план. Напоследък сме свидетели на нарастващ интерес за стратегически инвестиции от страна на Китай в Източна Европа и конкретно в България. Меморандумът за разбирателство е точният инструмент, за да подкрепим и помогнем на компаниите да реализират този бизнес интерес“, казва Куртяну. Тя допълва, че УниКредит Булбанк винаги е била предпочитаният партньор на международните компании в нашата страна и че Меморандумът е поредното доказателство, за това че УниКредит  поддържа фокуса върху международното си присъствие .

Меморандумът за разбирателство ще подкрепя корпоративни клиенти, спонсори на проекти и институции в техния международен бизнес, особено във връзка с трансакции на ключовите пазари на УниКредит, по-специално в ЦИЕ и Италия. Този инструмент за сътрудничество ще даде възможност на УниКредит да заздрави своите връзки с китайски корпоративни и финансови институции като в същото време служи като портал за тези клиенти, докато те разширяват своя бизнес на ключови банкови пазари.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch