УниКредит Булбанк се включва в Часът на земята 2019

УниКредит Булбанк се включва в Часът на земята 2019
  • Банките от УниКредит ще угасят светлините на 75 свои сгради в 14 страни

Утре, 30 март, събота, в 20:30 ч. УниКредит ще загаси светлините на 74 сгради в 14 страни (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Словакия, Великобритания) за 60 минути, за да отбележи дванадесетата поредна година на участието на групата в Часът на земята. Часът на земята е международна инициатива на WWF, която събира заедно граждани, институции и компании в името на една обща цел - да дадем на света шанс за устойчиво бъдеще и да се преборим с предизвикателствата на климатичната промяна. УниКредит Булбанк се включва в инициативата с девет свои сгради в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен.

Джузепе Замарки, директор “Устойчивост и развитие” на УниКредит, каза: “Участваме в Часът на земята всяка година като част от все по-големите ни усилия да подкрепяме устойчивото развитие и опазването на околната среда. Стратегията за климата на УниКредит е свързана със стремеж към значително намаляване на оперативните емисии на парникови газове. Целта на Групата е да намали въглеродните емисии с 60% до 2020 г., а дългосрочната ни цел е намаляване с 80% до 2030 г.”

 

През 2018 г. УниКредит постигна цялостно намаление с 49% в сравнение с емисиите си от  спрямо 2008 г. Това стана благодарение на увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на офис площите със 172 000 кв. м. в Западна Европа, използване на по-интелигентни начини за оползотворяване на пространството и дигитализацията на банковите операции. „Продължаваме да използваме нови технологии за намаляване на въздействието върху околната среда, разходите и емисиите от нашите операции“, казва Замарки.

Новата централа на УниКредит Банк Аустрия - УниКредит Аустрия Кампус, отворила врати миналата година, е сред сградите на групата, които ще изгасят своите светлини. Аустрия Кампус обединява под един покрив звената, отговарящи за ЦИЕ. Той събра 5 300 служители, заедно с ИТ инфраструктура, които бяха преместени в новата централа на дружеството без никакво прекъсване на бизнеса. Кампусът има своя собствена система за извличане на геотермална енергия, която е една от най-големите по площ в Европа. Енергията, която системата произвежда, се използва за отопление през зимата и охлаждане през лятото в съответствие с всички приложими регламенти за околната среда.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch