Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Макроанализите на УниКредит Булбанк с награда за най-точни прогнози

Новини

Макроанализите на УниКредит Булбанк с награда за най-точни прогнози

УниКредит Булбанк получи ново признание за изготвяните от екип „Икономически проучвания“ макроикономически прогнози за България. Те взеха отличието за най-точна прогноза, отсъдена от международния доставчик на икономически анализи и прогнози Focus Economics. Точността на прогнозите се отнася за общата прогноза за икономиката и тази за бюджетния баланс на правителството за 2015 г. в конкуренция с местни и международни анализаторски звена.

Екипът „Икономически проучвания“ се ръководи от Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Класацията на Focus Economics се изготвя за първа година и включва над 900 участника, които наблюдават 127 държави, подавайки своите прогнози ежемесечно. Методологията на изследването събира подадените прогнози за 2015 г. в периода януари 2014 г. - декември 2015 г. и избира тези участници, които имат най-малко отклонение от отчетената стойност на конкретния показател за годината. Този начин на изчисляване поощрява последователността на прогнозата и устойчивостта ѝ в дългосрочен план. За България изследваните индикатори са динамика на БВП, инфлация, бюджетен баланс и текуща сметка, както и обобщаващ общ показател, който взима под внимание представянето по отделните макроикономически показатели.

УниКредит Груп се представя похвално и на глобално равнище като първи места са присъдени за следните държави и показатели:

  • Обща прогноза за Австрия, България и Италия;
  • БВП прогноза за Великобритания и Гърция;
  • Бюджетен баланс за Австрия и България;
  • Валутен курс за Швеция;
  • Основен лихвен процент за Украйна.

Повече информация относно методологията на проучването, призовите места по страни и показатели, както и информация за самите Focus Economics можете да откриете тук: http://www.focus-economics.com/about-us/best-economic-forecasters-awards

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Мара Барева,тел. +359 (0) 2 9264 963 , nbsb/cbsfwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch