Каква е ролята на банките при управлението на нашите средства?

Каква е ролята на банките при управлението на нашите средства?

Банките са наши помощници и неизменни спътници в управлението на финансовите ни средтва, ролята на банките е незаменима в съвременния свят и колкото по-добре познаваме възможностите и продуктите, които те ни предлагат, толкова по-успешно ще управляваме парите си. Тези съвети даде на ученици от София и страната, участници в „Ден на финансовата грамотност“, Моника Георгиева, регионален мениджър на УниКредит Булбанк за регион София Изток. УниКредит Булбанк изнесе откриващата лекция в рамките на форума, организиран в партньорство с Junior Achievement,  NN България и Mastercard.

С „Ден на финансовата грамотност“ започва отбелязването у нас на Световната седмица на парите. Това е и заключителното събитие по проекта „FIQ – Financial IQ“ , реализиран от Junior Achievement , NN България, Mastercard и УниКредит Булбанк.

„Банките ни дават съвети как да поддържаме своето фианансово здраве, те ни предпазват от вируси, защото развиват своето онлайн и мобилно банкиране“, посочи Моника Георгиева.

Тя разказа на учениците, че банките са финансовите посредници между хората, които имат средства за инвестиране и тези, които не разполагат с пари, а имат нужда от средтва. Банките спестяват неудобството да носим в себе си голяма сума пари и така ни осигуряват удобство, както и безопасност. „Ако сме на почивка и не сме си взели пари – можем да изтеглим пари отвсякъде, където и да се намираме“, отбеляза Георгиева.

Банките ни идават възможност да имаме нов собствен дом, без да чакаме да се стане чудо или да спестяваме, докато остареем, изтъкна друго предимство на банките регионалният мениджър на УниКредит Булбанк. Моника Георгиева обясни, че има много различни видове кредити и те се делят според целта, с която тглим парите - за покупка на жилище, за покупка на автомобил, за ремонт, за образование и други.  Банката предоставя средствата на клиента, който се задължава да ги връща в продължение на определен период от време срещу посочена лихва.

Банката може да те заведе и на околосветско пътешествие, мотивира учениците Георгиева. Ако управляваме разумно парите си с различни възможности за инвестиране, след време ще получим по-голяма сума, с която можем да направим, каквото пожелаем.

Има разлика между спестяването и инвестицията, подчерта Моника Георгиева. Спестяването е доход, който не е изхарчен и ще използваме в бъдеще.  Ако обаче заделяме пари с идеята след време да получим по-голяма сума – то това е инвестиция. Ако всеки месещ заделяме по 10 лв., то след 2 години ще разполагаме с 240 лв., а ако инвестираме тези 10 лв. всеки месец след 2 години ще имаме повече от 240 лв., даде пример Георгиева.

Има много форми за инвестиции – банкови депозити, недвижими имоти, благородни метали, финансови инструменти – акции, облигации, спестовни и застрахователни продукти.  Ако държим спестяванията си прекалено дълго в банови депозити, инфлацията може да ги изяде, отбеляза Моника Георгиева.

„Формулата за успех  е да определим целта и да разпределим спестяванията си разумно в различни инструменти, така че да намерим баланса между доходността и риска. Това се нарича диверсификация“, обясни тя на учениците.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch