#InvestEU: Подкрепата на ЕИФ и УниКредит за иновативни МСП в ЦИЕ се увеличава до 1 милиард евро

#InvestEU: Подкрепата на ЕИФ и УниКредит за иновативни МСП в ЦИЕ се увеличава до 1 милиард евро

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит се споразумяха да увеличат размера на гаранционната схема InnovFin, насочена към подобряване на достъпа до финансиране на иновативните микро, малки, средни (с персонал до 249 души) и междинни предприятия (с персонал до 499 души). Увеличението в размер на 500 млн. евро ще бъде разпределено между девет страни, сред които и България.

Подписаното днес споразумение ще даде възможност на УниКредит да предложи през своите девет банки и шест лизингови дружества в ЦИЕ допълнително финансиране на иновативни дружества в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Това означава, че МСП и междинните предприятия в тези страни ще имат достъп до общо 1 млрд. евро в обширната клонова мрежа на УниКредит в региона.

Увеличението на гаранционната схемата е благодарение на Хоризонт 2020, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и Европейския фонд за стратегически инвестиции – сърцето на инвестиционния план за Европа.

Банките в Босна и Херцеговина и в Сърбия и лизинговата компания в Сърбия ще се възползват от подкрепата на гаранция, предоставена от ЕИФ и подкрепена от Хоризонт 2020, докато гаранционните споразумения с банките и лизинговите компании в България, Хърватия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Словения, ще бъдат подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции – финансовия стълб на инвестиционния план за Европа.

При подписването Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, каза: “Това второ увеличение  с участието на УниКредит, е доказателство за успешното сътрудничество между ЕИФ и УниКредит. Надяваме се, че занапред, като се опираме на нашите настоящи взаимоотношения, заедно ще продължим да създаваме действащи начини за предлагане на подкрепа на онези, които се нуждаят от нея и по този начин да изпълняваме целите на нашата политика. Това е още по-важно, когато се опитваме да изгладим пазарните дефицити в региона на ЦИЕ.“

 Алесандро Тапи, Главен инвестиционен директор на ЕИФ, допълни: „Операцията, уговорена днес, ще увеличи цялостния портфейл от 500 млн. евро до 1 млрд. евро в полза на около 1300 МСП и малки дружества със средна капитализация. Този ръст е доказателство за стремежа на ЕИФ и УниКредит да увеличат достъпа до финансиране за МСП, работещи в Централна и Източна Европа.“

Според Джанфранко Бизани и Николо Убертали, директори на УниКредит за ЦИЕ: “През последните осем години УниКредит е стартирала повече от десет инициативи в сътрудничество с ЕИФ в ЦИЕ с общ капацитет от повече от 1,7 млрд. евро, включително JEREMIE, RSI („Инструмент за споделяне на риска“), инициативата МСП, COSME, инструментите за микрофинансиране, WB EDIF, Fund of Funds по EAFRD (Инвестиционна схема, свързана с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), EaSI и InnovFin SMEG (гаранционни схеми за развитие на малки и средни предприятия). Повече от 50% средства са усвоени вече по тези инструменти средства, от което са се възползвали повече от 5 000 клиенти в региона. Благодарение на гаранционните инструменти за МСП на InnovFin, повече от 350 клиенти вече са получили подкрепа за развитието на своите иновативни проекти. С удвояването на нашия инструмент за подпомагане до 1 млрд. евро, можем още повече да улесним развитието на иновативните МСП в страните от ЦИЕ като дадем възможност за по-лесен достъп до финансиране и подпомагане на местните икономики. Това още повече подчертава нашия сериозен ангажимент към обслужването на клиентите ни в Централна и Източна Европа.”

Гаранционната схема отразява ангажимента на ЕС да развива своевременно конкретни инициативи, насочени към ускоряване на кредитирането и гарантиране на трансакции, които могат да доведат до увеличаване на работната заетост и растежа в ЕС.


За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна цел е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява техния достъп до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранционни инструменти и инструменти за микрофинансиране, които са специално насочени към този пазарен сегмент. В тази роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновацията, проучванията и развитието, предприемачеството, растежа и работната заетост. Повече информация за дейността на ЕИФ и Европейския фонд за стратегически инвестиции е налична тук.

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура и изключителен опит в корпоративното и инвестиционно банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята обширна глобална структура от клиенти: УниКредит предлага както местна, така и международна експертиза на своите клиенти и им предоставя несравним достъп до водещите банки на четиринадесетте основни пазара в европейската си банкова мрежа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения и Турция. Като се опира на своята международна мрежа от представителни офиси и клонове, УниКредит обслужва клиенти и в други 18 страни по света.

За инвестиционния план за Европа

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана „Юнкер“ и предоставя гаранции за първа загуба, които дават възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти, които често са свързани с по-големи рискове. ЕФСИ вече е имал сериозни резултати. Очаква се проектите и споразуменията , одобрени за финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, да съберат повече от  458,8 млрд. евро в инвестиции и да подпомогнат повече от 1 милион МСП в 28 държави членки. Повече информация относно резултатите от инвестиционния план за Европа са налични  тук.

За InnovFin

Гаранционната схема InnovFin за МСП е създадена във връзка с инициативата “EU InnovFin Finance for Innovators” (финансиране на ЕС за иноватори), подкрепена от Хоризонт 2020.

По схемата се предоставят оборотни и инвестиционни кредити между 25 000 евро и 7,5 млн. евро, за да се подобри достъпът до финансиране за иновативни МСП и междинни компании (с до 499 служители). Инструментът се управлява от ЕИФ и се разпространява чрез финансови посредници - банки и други финансови институции - в държавите членки на ЕС и асоциираните държави.

Според този инструмент финансовите посредници са гарантирани от ЕИФ срещу дял от техните загуби, понесени по дълговото финансиране, покрито от инструмента.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch