Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пет хиляди клиенти ще бъдат обслужвани изцяло дистанционно

Новини

Около пет хиляди клиенти на УниКредит Булбанк ще бъдат обслужвани изцяло дистанционно – чрез т.нар. алтернативни канали на банката: кол център, Булбанк Онлайн, Булбанк Мобайл и др.[1]

Клиентите, с които УниКредит Булбанк ще започне да развива иновативния модел, вече са информирани по имейл и телефон за възможността да получават цялостно обслужване без да посещават филиал. Онези, които изберат дистанционното обслужване, ще могат да разчитат на личен банков консултант, който ще бъде на тяхно разположение при необходимост от консултация или съдействие. Клиентите ще имат възможност да извършват банкови операции като подписват необходимите  документи електронно – благодарение на квалифициран електронен подпис през платформата Evrotrust. Сред операциите, които са възможни изцяло дистанционно за тях, са:  откриване и закриване на сметки, карти и депозити, кандидатстване и подписване на документи за кредити, консултация и откриване на спестовни и инвестиционни продукти и др.

Така посещения във филиала ще са необходими единствено за операции като теглене или внасяне на по-големи суми в брой например.

Решихме да предложим този иновативен и модерен вариант на всекидневното банково обслужване най-вече, за да отговорим на очакванията на клиентите. Наблюденията ни и анализите на наши партньорски организации показват, че хората са все по-дигитално ориентирани и, че голяма част от тях биха преминали към онлайн обслужване, ако имат такава възможност“, обяснява Теменужка Гогова, директор Маркетинг и клиентски сегменти в УниКредит Булбанк. Тя цитира данни от проучване на нагласите на потребителите на банкови услуги на Boston Consulting Group. 80% от запитаните казват, че са склонни да заменят обслужването във филиала с онлайн, а като причини са посочени: удобството (69% от отговорилите), по-лесната сравнимост на офертите (24% от отговорилите) и по-ниските такси за някои от продуктите и услугите (6% от отговорилите).

Според Гогова новият модел на обслужване има потенциал за развитие, като това няма да намали ролята на филиалите, където ще продължат да изпълняват функциите си за качествено обслужване и консултиране на клиентите.


[1] Клиентите, които ще могат да се възползват, са физически лица с ликвидни активи над 100 хил. лв. и/или месечен доход над 2 600 лв.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch