Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Фонд мениджър на финансовите инструменти и УниКредит Булбанк подписаха Гаранционно споразумение

Новини

Фонд мениджър на финансовите инструменти и УниКредит Булбанк подписаха Гаранционно споразумение

УниКредит Булбанк е банка-партньор по програма „Възстановяване", която дава възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение. Новият транш на гаранционния инструмент е с гарантиран лимит от близо 25 млн. лева, като очакваният нов портфейл кредити, който ще бъде генериран по инструмента, е за над 62 млн. лева. С участието си в програмата, която се реализира със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по линия на REACT-EU, УниКредит Булбанк ще продължи да предоставя на клиентите си финансиране при бърза процедура за одобрение и преференциални условия. Програмата е приложима за малки и средни компании, развиващи дейност от широк спектър икономически сектори.

Още от втората половина на 2021 г., УниКредит Булбанк заедно с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете) активно приложи първия лимит на програмата, като предостави подкрепящо финансиране, благодарение на което клиентите имат възможност да упражняват дейността си, включително да задоволят нуждите си от ликвидност и преодоляване на финансовите им затруднения  в резултат на епидемичния взрив от COVID-19 и последващите утежнения“, коментира Цветанка Минчев, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Към края на месец април 2022 г., отпуснатите от УниКредит Булбанк кредити по програмата Фонд мениджър на финансовите инструмети в България със сключени договори за оборотни и инвестиционни кредити, са за общо над 60 млн. лева, насочени към над 160 малки и средни търговски и производствени предприятия.

Срокът за предоставянето на кредити по новия договорен лимит по програма „Възстановяване“ е до 30 юни 2022 г., като финансирането ще продължи да се предоставя при облекчени условия и без изискване за допълнително материално обезпечение от клиентите. Инструментът е подходящ както за финансиране на инвестиционни дейности, така и за оборотно финансиране


Предоставеното финансиране по договорите на новия лимит, се осъществява с подкрепата на Портфейлна гаранция с таван на загубите по Програма „Възстановяване“, структуриран и изпълняван в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU“.


Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch