Нагоре икона Бутон за връщане към началото

ЕИФ и УниКредит ще осигурят милиард евро за МСП в България, Словакия, Словения и Хърватия

Новини

  • Подкрепа за малките и средни предприятия, засегнати от пандемията;
  • УниКредит ще осигури финансиране при по-изгодни условия;
  • Инициативата е подкрепена от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), част от  пакета от 540 милиарда евро на Европейския съюз в отговор на икономическите последиците от Covid-19, договорен миналата година

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще предостави 700 милиона евро гаранции на УниКредит, което ще позволи на банката да осигури до 1 милиард евро финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в България, Словакия, Словения и Хърватия за ускоряване на икономическото  възстановяване от пандемията от Covid-19. 

Източник на гаранцията на ЕИФ е Европейският гаранционен фонд (ЕГФ), гаранционен механизъм от 25 милиарда евро, създаден от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2020 г., за да стимулира възстановяването на европейската икономика след ефекта на Covid-19 с цел защита на работните места и предоставяне на необходимата ликвидност на европейските МСП. Разпределението на споразумението за гаранция е, както следва:  За България (до 175 млн. евро), Словакия (до 300 млн. евро), Словения (до 80 млн. евро) и Хърватия (до 300 млн. евро). Останалите средства от портфейла ще бъдат разпределени между четирите страни в съответствия с установените потребности.     

Банките от групата на УниКредит в тези четири страни, както и лизинговите дружества, ще предлагат заеми и други финансови продукти на МСП при по-изгодни условия, както и намалени лихвени проценти, по-дълъг гратисен период, по-благоприятни изисквания за обезпечение или удължени падежи. Заемите ще бъдат достъпни за МСП, опериращи в икономическия сектор, най-силно засегнат от пандемията и които ще осигурят по-бързо възстановяване на националната икономика.   

Роджър Хавенит, заместник-главен изпълнителен директор на ЕИФ, коментира: „Covid-19 кризата е още с нас и бизнесът в цяла Европа е потърпевш от икономическите последици. Партньорството между ЕИФ и УниКредит Груп ще предостави така нужното финансиране за малкия и среден бизнес в четирите страни. Нашето сътрудничество ще запази работни места, ще насърчи инвестициите и конкурентоспособността на МСП и по този начин ще допринесе за по-бързото икономическо възстановяване от Covid-19 кризата. Бих искал да благодаря на УниКредит за нашето дългогодишно партньорство и с нетърпение очаквам да продължим да си сътрудничим и в бъдеще“.

Лиляна Павлова, заместник-председател на ЕИБ, споделя: „Щастлива съм, че в рамките на Европейския гаранционен фонд, ЕИФ обяви ново партньорство с УниКредит и ще отпусне до 1 милиард евро за по-достъпно финансиране на МСП в България, Словакия, Словения и Хърватия. Групата на ЕИБ е готова да си партнира с финансови институции и компании в цяла Европа, за да подкрепи икономическото възстановяване от пандемията от Covid-19.”

Джанфранко Бизани, директор за Централна Европа и Теодора Петкова, директор за Източна Европа на УниКредит, добавят: „Ние предлагаме непрекъсната подкрепа на европейските МСП, които играят ключова роля в икономиката. Благодарение на тези гаранции и нашата дългосрочна стратегия ще може да увеличим общото финансиране до 1 милиард евро, като ще имаме възможност да предложим на нашите клиенти и по-изгодни условия за управление на тяхната ликвидност, финансиране на бъдещите им инвестиции и стимулиране на възстановяването от Covid кризата“.  

Цветанка Минчева, председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира: „УниКредит Булбанк е надежден партньор на бизнеса и познава неговите предизвикателства и потребности. Като банка, лидер в корпоративния сегмент, ние се стремим изцяло да подкрепяме и подпомагаме предприемачите в този процес. Благодарение на това сътрудничество, УниКредит Булбанк и УниКредит Лизинг ще предоставят финансов инструмент на българските фирми, с които ще подкрепим както процеса по възстановяването на бизнеса, така и на икономиката в страната“.   


Допълнителна информация:

За Европейския инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и развива както рисков капитал, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са специално насочени към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ насърчава целите на Европейския съюз в подкрепа на иновациите, научни изследвания и технологично развитие, предприемачество, растежа и създаване на работни места.       

За Европейския гаранционен фонд

Европейският гаранционен фонд (ЕГФ) е създаден от Групата на ЕИБ като предпазен щит за компании, пострадали от Covid кризата. Използвайки гаранции от близо 25 милиарда евро, ЕГФ позволява на ЕИБ и ЕИФ бързо да предоставят заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, собствен капитал и други финансови инструменти на разположение предимно на малки и средни предприятия, за да им позволят да преминат през трудните времена и да излязат от кризата. ЕГФ е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, който има за цел да осигури общо 540 милиарда евро за стимулиране на онези части от икономиката на ЕС, които са били най-тежко засегнати.

За УниКредит

УниКредит е паневропейска търговска банка, която предоставя уникална мрежа в Италия, Германия, Централна Европа и Източна Европа и корпоративно и инвестиционно банкиране във всички географски региони на групата. Ние отговаряме на реалните нужди на клиентите с реални решения. Ние предлагаме местен и международен опит, осигурявайки несравним достъп до водещи на пазара продукти и услуги на 13 основни пазара чрез нашата европейска банкова мрежа. Използвайки международна мрежа от представителства и клонове, УниКредит обслужва клиенти в още 15 страни по света.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH