Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Анализ на УКФ: Дигиталното подписване е все по-предпочитана услуга

Новини

Анализ на УКФ: Дигиталното подписване е все по-предпочитана услуга

Клиентите на УниКредит Кънсюмър Файненсинг все по-често избират дигиталните канали в отговор на по-широкото портфолио от дигитални услуги, инвестициите в подобряване на ИТ инфраструктурата, роботизация и автоматизация на процесите. Експертите отчитат и повишение с 20% в сравнение със същия период през 2021 г. на заявките за потребителски кредит през мобилното банкиране за първото тримесечие на 2022 г. В унисон със стратегията за дигитализация, през 2022 г. предстои внедряването на процес за отпускане на потребителски кредит в новата, изцяло дигитална Omnichannel платформа на УниКредит.  

Съответстващо на нарастващото ползване на дигитални канали, електронното подписване на договори за потребителски паричен кредит продължава да поддържа трендове на висок растеж. За първото тримесечие на годината, всеки 4-ти договор за паричен кредит e подписан дигитално. По-голямата част от клиентите, които подписват дигитално, кандидатстват дистанционно: през мобилно банкиране, сайт или по телефон чрез център за контакт с клиенти. В процентно отношение за тримесечието дистанционно кандидатствалите клиенти са 65%, като най-голям дял от тях са през мобилното банкиране - 52%, спрямо 40% по телефон и 8% през сайта. Все повече, нараства и броят на дигитално подписаните кредитни сделки, инициирани във филиалите на УниКредит Булбанк.

Клиентите могат да заявят искането си за кредит във филиал, но да не чакат одобрение, а да подпишат впоследствие дигитално, без излишно разпечатване на документи на хартия или повторно посещение на банков офис. Според статистиката на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, клиентите, които кандидатстват на място, но предпочитат дигиталния метод на подписване, в по-голям процент са мъже - 53% със средна възраст 39 години, при жените възрастта е 42 години. За сравнение, при клиентите с дистанционна заявка за кредит и дигитално финализирана сделка съотношението мъже/жени е както следва:  45% за жени със средна възраст 37 години, спрямо 55% за мъже със средна възраст 34 години.

Дигитализацията на продукти и процеси продължава да е основен приоритет за УниКредит Кънсюмър Файненсинг. В края на месец февруари дружеството имплементира еднократен квалифициран електронен подпис (ЕКЕП) в стоковото кредитиране, което допринася за достигане на 30% дял на дигитално подписаните сделки само за първите 40 дни от внедряването му. Потребителският интерес към дигиталната услуга е висок, защото макар и на място – физически, те могат да подпишат дигитално, чрез избор на един бутон, без излишна хартия и полагане на множество подписи на ръка. В групата клиенти, която предпочита дигитален метод на подписване, най-младият е нa 19 години, а най-възрастният на 74 години, като делът на мъжете е малко над 50%  от клиентите, подписали документи за стоков кредит с  еднократен квалифициран електронен подпис. Най-голям брой дигитално подписани сделки са направени в магазини за техника и са за домакински електроуреди, като средната стойност на покупката при този тип сделки е 819 лева.


Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch