Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Овърдрафт

Вече е много по-лесно да развиете бизнеса си! Удобен достъп до допълнителни финансови средства, които може да ползвате за нуждите на фирмата ви.

 

ЗАЯВЕТЕ

Овърдрафт

Предимства

  • Усвояване от разплащателната ви сметка и автоматично погасяване с всяко постъпление (вноска или превод). Не е необходимо да подавате молба за погасяване или усвояване.
  • Оптимално управление на лихвените разходи. Плащате лихва само за усвоения размер и само за дните, в които сте го ползвали. Така разполагате със средства, при минимални допълнителни разходи.
  • Бърз отговор при облекчена процедура.

За кого е предназначен?

Местни търговски дружества и лица на свободни професии с приходи от продажби до 2 млн. лева, които имат необходимост от оборотни средства и максимална гъвкавост при разплащанията.

 

ЗАЯВЕТЕ

За какво може да използвате кредита?

  • Разширяване на бизнеса и увеличение на асортимента и/или количеството на предлаганите стоки.
  • При всяка възникнала необходимост вие разполагате със средства за плащане на  планирани или неочаквани задължения или разходи, включително своевременно разплащане към вашите доставчици.
  • Кредитът е със срок от 12 месеца и е базиран на приходите ви от продажби. Този продукт ви позволява да разполагате с допълнителни средства за фирмата като имате възможност и да контролирате разходите за лихви.

 

Тарифа и общи условия

Често задавани въпроси

Срокът на договора е до 1 г.

Има ли погасителен план? Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Сходни продукти

Допълващи продукти