Овърдрафт

Работете спокойно, като осигурите покриване на текущите си разходи

Предимства

  • Незабавен достъп до допълнителни финансови средства
  • Усвояване от разплащателната ви сметка и автоматично погасяване с всяко постъпление (вноска или превод)
  • Оптимално управление на лихвените разходи
  • Бърз отговор след представяне на необходимите документи

За какво може да използвате кредита?

  • Своевременно заплащате стоки и услуги на вашите доставчици
  • При възникване на неочаквани разходи

Тарифа и общи условия

Сходни продукти

Допълващи продукти