Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Имуществена защита“

Защитете имуществото си от природни бедствия и вандализъм на преференциални цени, като използвате продукта „Имуществена защита“, създаден от ЗАД Алианц България специално за клиентите на УниКредит Булбанк.

 • Преференциална цена
 • Бърза и лесна процедура за сключване и завеждане на щети
 • Без самоучастие на застрахования по всички рискове, включително риск от земетресение
 • Без предварителен оглед на имуществото за застраховане
 • Гратисен период за плащане на поредна годишна премия
 • Възможност за избор между застрахователна сума, равна на остатъка по кредита и застраховане на пазарна стойност
 • Без необходимост от подписване на нова полица всяка година

 

 

Застраховка „Имуществена защита“

Покритие

 • Пожар, мълния, експлозия 
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие на застрахователно събитие
 • Буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение и падане на дървета или клони

 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Земетресение
 • Щети в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации, както и в резултат на аварии на спринклерни/пожарогасителни инсталации

 • Увреждане от удар от транспортно средство или животно
 • Вандализъм, включително злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж
 • Други

Характеристики

Предмет на застраховката

Икона
 • Недвижимо имущество
 • Движимо имущество, в случай че то е одобрено за обезпечение по кредита

Срок

Икона

Застраховката се сключва до погасяване на кредита.

Допълнително покритие

Икона

Кражба чрез взлом или опит за такава на движимо имущество, само ако то е одобрено за обезпечение по кредита.

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени. Застрахователната сума се определя по избор на клиента и е равна на една от следните възможности:

 • Действителната стойност на имота
 • Сумата на всички непогасени парични задължения по кредита

Сключване на застраховката

Застраховка „Имуществена защита“ може да сключи всеки клиент на УниКредит Булбанк с ипотечен кредит.

За целта посетете най-удобния за вас клон на банката.