Кредитна линия

От подобряване на паричния поток до покриване на текущи нужди - постигнете бизнес целите, които сте задали, с кредитна линия от УниКредит Булбанк.

Какво представлява?

Кредитната линия ви дава възможност да използвате няколко съставни форми на кредитиране с предварително определен вид, срок и размер:

  • Овърдрафт и/или международна бизнес карта с кредитен лимит
  • Револвиращ кредит
  • Стандартен кредит за оборотни средства
  • Условен кредит

Характеристики

Усвояване и издължаване на кредитната линия

Отделните кредитни ангажименти се ползват и издължават при установените за всеки от тях параметри и условия.

Тарифа и общи условия

Допълващи продукти