Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредитна линия

От подобряване на паричния поток до покриване на текущи нужди - постигнете бизнес целите, които сте задали, с кредитна линия от УниКредит Булбанк.

Кредитна линия

Какво представлява?

Кредитната линия ви дава възможност да използвате няколко съставни форми на кредитиране с предварително определен вид, срок и размер:

  • Овърдрафт и/или международна бизнес карта с кредитен лимит
  • Револвиращ кредит
  • Стандартен кредит за оборотни средства
  • Условен кредит

Характеристики

Усвояване и издължаване на кредитната линия

Икона

Отделните кредитни ангажименти се ползват и издължават при установените за всеки от тях параметри и условия.

Тарифа и общи условия

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти