Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредит за покупка на земеделска земя

Кредитен лимит в рамките на който можете бързо и сигурно да договорите и реализирате покупка на обособени парцели земеделска земя от един или няколко собственици.

Кредит за покупка на земеделска земя

Предимства

  • Получавате кредитно уверение за размера на одобрения лимит, което ви дава сигурност при сключване на отделни договори за покупка.
  • Имате възможност да изберете срок за изплащане на кредита до 15 години.
  • Замествате променливите разходи за рента с договорен лихвен процент.
  • Осигурявате независимост и стабилна база за развитие на бизнеса си.

Характеристики

Срок на кредита

Икона

До 15 години

Гратисен срок

Икона

До 12 месеца

Издължаване

Икона

При индивидуален погасителен план, съобразен с възможностите на бизнеса ви.

Обезпечение

Икона
  • Залог на новозакупената земеделска земя
  • Друго, приемливо за банката обезпечение

Сходни продукти

Допълнителни продукти