Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Call for Education – България & Румъния

 

Фондация УниКредит дарява половин милион евро в подкрепа на образователни проекти в България и Румъния, в полза на деца в неравностойно положение между 11 и 19 години. Организациите, отговарящи на условията от двете страни, са поканени да кандидатстват до 31 март като общо 4 проекта ще си разделят финансирането от 500 000 евро.

 

 

Call for Education – България & Румъния

Инициативата е насочена в подкрепа на образователни проекти в двете страни

Фондация УниКредит стартира инициативата „Call for Education – България & Румъния“, за да финансира образователни проекти в тези две държави. Поканата за участие има за цел да идентифицира и подкрепи проекти, противопоставящи се на образователната бедност в България и Румъния, в полза на ученици от първи и втори гимназиален етап (възрастова група 11-19 г.), изпълнявани от организации с нестопанска цел, с особен акцент върху:

 • Борба с преждевременното напускане на училище;
 • Придобиване на умения, подходящи за започване на университетско обучение;
 • Придобиване на умения, подходящи за навлизане на пазара на труда.

  Инициативата напълно съответства на мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото поколение в Европа.


Приветстват се за участие иновативни проекти както в областта на интервенция, така и в оперативната методология.

Общият размер на средствата, отпуснати от Фондация УниКредит за тази инициатива, възлиза на 500 000 евро. Тази сума ще бъде разпределена за 4 проекта. Не е задължително сумата да бъде разделена по равно между двете държави, а ще бъде разпределена въз основа на съдържанието и спецификата на избраните проекти.

 

Изисквания към проектите

Всички проекти трябва да изпълняват следните условия:

 

 • Да съответстват на целите на поканата по отношение на противопоставянето срещу образователната бедност.
 • Да имат подходящ географски обхват.
 • Да подчертават всички елементи на иновация и/или експериментиране по отношение на темите на поканата.
 • Да са с обща продължителност 18-36 месеца.

 

Организациите могат да предложат повече от един проект.

Фондация УниКредит няма да разглежда проекти, насочени към: закупуване или изграждане на инфраструктури за недвижими имоти; обичайно управление на дейността; проучване, изследване, обучение и отпускане на стипендии или провеждане на събития, конференции или изложби.

Тази инициатива е предназначена само и единствено за България и Румъния.

Правила за участие

До 31.03.2023 г. фондациите и останалите представители на неправителствения сектор трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни материали (включително детайлен бюджет) на dbmmgpsfevdbujpoAvojdsfejuhspvq/ch

След тази дата експертно жури от България, формирано от представители на неправителствения и корпоративния сектор, ще заседава и определи четири проекта, които ще продължат в надпреварата. Избраните проекти, които ще продължат, на втори етап ще трябва да предоставят всички документи, включително и описанието, на английски до два дни. Те ще бъдат изпратени за разглеждане и оценка на Фондация УниКредит. 

Дарението на Фондацията в размер на 500 000 евро ще бъде разпределено между четири проекта от двете държави. Окончателното решение кои да са подкрепените проекти ще бъде взето от Фондация УниКредит въз основа на мисията на фондацията и доколко отговарят на критериите на инициативата. Сред тях са съответствие с целта за борба с образователната бедност,  географския обхват и възможност за прилагане на иновативен подход  за включване в образователната система.

След като бъдат избрани проектите фондация УниКредит ще обяви своето решение и ще започне процес на подписване на договорите. Във всеки един момент УниКредит Булбанк или Фондация УниКредит си запазва правото да поиска допълнителни документи или разяснения.


Забележка: Всички изпратени по имейл документи не трябва да надхвърлят 3 MB. Ако документите са по-големи, трябва да се използва wetransfer.

Задължителна информация в кандидатурата

 • Описание на неправителствената организация, предлагаща проекта
 • Силна аргументация защо си струва Фондация УниКредит да подкрепи проекта
 • Детайлно описание на целите, които проектът цели да постигне
 • Описание на въздействието на проекта, включително: необходимостта, която инициативата адресира, продължителността, географския обхват, предвидените дейности
 • Описание на бюджета
 • Размер на исканото финансиране

Допълнителни документи

 • Копие от устава на нестопанската организация (алтернативно, само линк)

 • Копие от финансовия отчет на организацията за 2021 (алтернативно, линк)

 • Анти-корупционна декларация, подписана от законовия представител на организацията (приложен е образец на английски) прикачен документ


При необходимост, представители на Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк си запазват възможността да изискат допълнителна информация от кандидатстващите организации.

Жури

Председател: Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк

 

 • Теодора Бакърджиева, Изпълнителен директор, Български Дарителски Форум
 • Мария Брестничка, Директор Развитие на мрежата, Национална мрежа за децата
 • Аделина Пеева, Мениджър Спонсорства и събития, УниКредит Булбанк
 • Александра Мирчева, Координатор Предприемачество за НПО, Български център за нестопанско право
 • Екатерина Анчева, Директор Връзки с обществеността и комуникации, УниКредит Булбанк

Критерии за оценка

Най-добрите проекти ще бъдат избрани на база следните критерии:

 • Способността на проекта да адресира приоритети на общностите и социално-чувствителните теми

 • Способността на проекта да постигне максимално положително въздействие

 • Възможността проекта да има положително въздействие в средносрочен и дългосрочен план


Забележка: При идентифициран репутационен или друг вид риск УниКредит Булбанк си запазва правото да отхвърли определен проект.

Повече информация можете да получите от екипа на Call for Education в България: dbmmgpsfevdbujpoAvojdsfejuhspvq/ch

Често задавани въпроси

Проектите могат да бъдат разписани и реализирани изцяло от българска организация. Разбира се, проекти в партньорство между българска и румънска организации ще бъдат също разгледани.

Траншовете ще бъдат обсъдени заедно с организацията бенефициент при подписването на Споразумението. Обикновено финансирането се случва веднага след подписването, след което би могло да се предвиди още един или два транша, в зависимост от дейностите. Съфинансирането не е задължително.