Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Моника Раст

Член на Надзорния съвет

Моника Раст

Monika Rast.jpg  

Моника Раст започва работа в УниКредит Груп през 1998 г. и оттогава до момента има сериозен опит в дружеството.

Моника Раст е заместник директор на „Корпоративно" в Германия, както и директор на „Международни корпорации“, Германия в УниКредит Банк АГ. .

Госпожа Раст се присъединява към дирекция „Корпоративно банкиране“ на бившата Хипоферайнс Банк АГ през 1998 г. като дипломиран стажант и става мениджър „Отношения с клиенти” за европейски мултинационални корпоративни клиенти през 1999 г. През 2005 г. тя става част от екипа по емитиране на дългови капиталови инструменти с фокус върху международни финансови институции, в който първоначално отговаря за скандинавския регион. През 2007 г. тя е назначена като директор на международния екип по емитиране на дългови ценни книжа за финансови институции в Северна и Североизточна Европа, както и в Северна Америка/Канада.

През 2010 г. Моника Раст оглавява дейността по емитиране на дългове за УниКредит за сектора на международните финансови институции, а през 2015 г. нейната отговорност е разширена към финансовите институции и застрахователните клиенти в немскоговорящите региони, както и управлението на капитала.

През октомври 2015 г. е назначена като директор на съвместното звено „Корпоративно и инвестиционно банкиране и корпоративно търговско банкиране“ (UBK) на УниКредит Банк АГ, а през октомври 2019 г. – като директор на „Международни корпорации за Германия“.

През март 2021 г. Моника допълнително поема ролята директор "Международни корпорации" и заместник директор в "Корпоративно и инвестицинно бакиране" за Германия. С това стратегическо решение за обединение международните корпорации станаха част от новото корпоративно подразделение през февруари 2022 г. и впоследствие Моника пое ролята на заместник-ръководител на Корпоративните компании в Германия.

Моника Раст е магистър по бизнес администрация и романски езици от университета Лудвиг-Максимилиан (Ludwig-Maximilians-University), Мюнхен.