Започна кандидатстването за първия Хакатон за ЦИЕ на УниКредит

УниКредит, заедно с акселератора ABC, организира първия Хакатон за ЦИЕ на УниКредит - глобално състезание, което ще се проведе в Любляна, Словения на 2 и 3 септември 2017 г. 

Хакатонът или маратонът по програмиране е интензивно непрекъснато двудневно състезание между иновативни и креативни личности. Разделени на групи, те ще бъдат помолени да разрешат различни предизвикателства, произлизащи от платежната директива PSD2* (директивата е обяснена в текста по-долу). Външни разработчици, представители на стартиращи финтех и софтуерни компании, хора с нестандартно мислене, както и служители на УниКредит, които ще кандидатстват за инициативата, ще положат съвместни усилия, за да разработят идеи за генериране на стойност за клиентите и банката в контекста на PSD2. 

От 17 юли до 24 август участници от цял свят могат да кандидатстват на:

www.abc-accelerator.com/UniCreditHackathonCEE  

УниКредит е решена да запази водещата позиция на групата в иновациите и е насочена към вдъхновяване на решения, които още повече ще подобрят клиентското преживяване.

Карло Вивалди, Директор на УниКредит за ЦИЕ, коментира: „Смятаме, че иновациите са от първостепенно значение за дългосрочната устойчивост на бизнеса и за по-добри взаимоотношения между банката и нейните клиенти. Стратегическият план Transform 2019 на УниКредит поставя иновацията в центъра на нашите дейности за трансформиране на операционния модел на банката, за да се адаптира към бързо променящото се поведение на клиентите и новите регулативни изисквания. В този контекст Хакатон на УниКредит за ЦИЕ дава възможност на Групата да се възползва от своята лидерска позиция в Централна и Източна Европа, както и още повече да стабилизира своя бизнес в региона.  Хакатон ще привлече млади таланти, които са свързани или не с банковия занаят и създават нови приложими решения.“    

Уршка Йеж, съосновател на АBC и изпълнителен директор на ABC Словения, добавя: Компаниите навсякъде по света търсят ефикасни начини да се трансформират. Заедно със стартиращите предприятия, те търсят решения за един по-иновативен, по-прозрачен и гъвкав бизнес. Успешните проекти в наши дни комбинират и двата свята. Именно в това се състои нашето партньорство с УниКредит и затова създадохме тази програма, която стартира с хакатон. УниКредит е доказала ангажимента си да се развива в крачка със световните тенденции и своето проактивно отношение към клиентите си със стремежа да отчита техните потребности и да гарантира, че им предоставя подходящите продукти и услуги. Чрез включването и на вътрешни ресурси в събитието, Групата показва и своята сериозна ангажираност към иновацията.  Вярвам, че с този подход и отдаденост Хакатон на УниКредит за ЦИЕ ще има широк положителен ефект върху групата и ще постави УниКредит в позицията на институция, диктуваща тенденциите в дигитализацията в границите на ЦИЕ и извън тях.

Като се опира на Ревизираната директива за платежни услуги, Хакатон ще трябва да отговори: „Как да използваме информацията от клиентските сметки, за да създадем стойност?“ Това означава например разработване на платформи за анализ на клиентски данни с цел предоставяне по-добро клиентско преживяване.

Отборите победители ще получат парична награда и шанса да представят проектите си пред висшето ръководство на Дирекция ЦИЕ на УниКредит Груп на 7 септември в Любляна. След това членовете на спечелилите отбори могат да бъдат поканени да участват във фазата на внедряване на решението.

За УниКредит

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в КИБ, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на нашата обширна структура от клиенти: 25 милиона клиенти.

УниКредит предлага местен експертен опит, както и международен опит и придружава и подпомага своите клиенти на глобално ниво, като им дава несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара, както и в други 18 страни в целия свят. Европейската банкова мрежа на УниКредит обхваща Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия Словакия, Словения и Турция.

За ABC

ABC Акселератор е най-голямото частно предприятие акселератор в Словения и региона. Основан е през 2015 г. и от тогава е ускорил развитието на почти 100 стартиращи компании - компании, които променят икономиката и израстват по-бързо от традиционните компании. АBC Aкселератор е разработил система за ускоряване на растежа на стартиращи компании с иновативни идеи и им помага да успеят на пазара. А сега ABC помага и за промяната на малки, средни и големи корпорации чрез своята програма за предприятия, като разпространява модела на стартиращите компании сред традиционните. Ние помагаме на големи компании да използват потенциала на нови идеи, които произлизат както отвътре, така и отвън. Комбинацията от много бърз растеж и нови, иновативни идеи от стартиращи компании и знанията, инвестициите и хората, с които големите корпорации разполагат, несъмнено носи най-големия потенциал за преформатиране на съществуващите пазари.

*Ревизираната директива за платежни услуги (PSD2) ще дава право на финансовите институции на ЕС да предоставят пряк достъп до сметките на клиентите. Практически както УниКредит, така и нейните конкуренти, ще имат достъп до информация от клиентските сметки, при условие, че е предоставено съгласие за това от страна на клиента. 


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch