Увеличаване на лимита при безконтактно плащане, без въвеждане на ПИН, на ПОС-терминал

Увеличаване на лимита при безконтактно плащане, без въвеждане на ПИН, на ПОС-терминал

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2019 г. максималната сума при безконтактно плащане, без въвеждане на ПИН, на ПОС-терминал в търговски обект в България, се увеличава от 25 лв. на 50 лв.

Промяната важи за всички дебитни и кредитни карти с безконтактна функционалност, издавани от УниКредит Булбанк.

Обръщаме внимание, че поради необходимост от актуализиране на софтуера на всички ПОС терминали, както на УниКредит Булбанк, така и на другите банки, е възможно в определени търговски обекти въвеждането на новите условия да не са приложими.