УниКредит се включва в Глобалната седмица за борба с климатичните промени

УниКредит се включва в Глобалната седмица за борба с климатичните промени

УниКредит се включва в Глобалната седмица за борба с климатичните промени (20.- 27. септември), тъй като осъзнава необходимостта от нов подход на компаниите и на обществото като цяло за изграждане на устойчиво бъдеще. Банката насърчава служителите си да отделят един час в петък, 20. септември 2019 г., за дискусия, посветена на климатичните промени.  Служителите могат да обсъдят с колеги и клиенти мерките, които вече са предприети за борба с измененията на климата и да обменят идеи за други възможни мерки от страна на УниКредит, които да окажат положително въздействие.

Служителите са поканени и да споделят най-добрите си идеи, с които банковата група може да допринесе за защитата на околната среда.  Близо 500 идеи вече са представени от колеги за оценка.

Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на Групата, коментира: „Ако искаме да се погрижим за нашата планета, не можем да продължаваме да действаме, както досега. Имаме нужда от нов подход, за да изградим устойчиво бъдеще.  Това е важно предизвикателство и за хората, и за бизнеса.  Засегнати са сегашното и бъдещите поколения, поради което трябва да работим за повишаване на информираността и да положим усилия като Една банка, една УниКредит, за да открием нови, по-умни решения, с които да защитим бъдещето си.

Подкрепата на УниКредит за Глобалната седмица за борба с климатичните промени чрез насърчаване на активното участие на служителите ѝ е част от усилията на банката за постигане на устойчивост. Те включват и текущия преглед на действащите бизнес политики за оценка на необходимостта от актуализиране или създаване на нови насоки, свързани с промяната на климата. Усилията на банката за устойчивото развитие включват и:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове - с 60% до 2020 г.: през 2018 г. банката намали оперативните емисии с 49% спрямо 2008 г. в синхрон със заложената цел за 2020 г. (дългосрочната цел е намаляване с 80% до 2030 г.).
  • Увеличаване на употребата на възобновяема енергия: през миналата година 78% от електричество, използвано от Групата, е генерирано от възобновяеми енергийни източници.
  • Енергийно ефективни офиси и центрове за данни: УниКредит инсталира централизирано отопление, вентилация и климатизация с отдалечено управление в почти 1 000 филиала и устройства за енергиен мониторинг в 800 филиала.
  • Намаляване на отпечатъка върху околната среда, оперативните разходи и емисии на Групата: през 2018 г. само в Западна Европа УниКредит намали общата площ на офисите си с 172,000 кв.м.
  • Проект за ограничаване на употребата на пластмаса: банката даде началото на проект за намаляване на пластмасата в съответствие с Директива 2018/0172 с цел да намали значително употребата на пластмасови изделия в офисите и филиалите на УниКредит до 2020 г.

Допълнителна информация за устойчивото развитие на УниКредит може да прочетете тук.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch