УниКредит представи новия си стратегически план Team 23

УниКредит представи новия стратегически план на банковата група за периода 2020-2023 г. - Team 23. Стратегическият план беше представен на Деня на капиталовите пазари в Лондон. Успешното изпълнение на Transform 2019 доказа ясния ангажимент на УниКредит да изпълнява заложени цели въпреки предизвикателната макроикономическата среда.

Ключови цели от плана Transform 2019 като успешно управление на риска и намаляване на разходите бяха преизпълнени.

Целите на Тeam 23 също сe базират на реалистични макроикономически предположения, които са по-консервативни от пазара. Новият план се базира на 4 стълба:

  • Нарастване и засилване на клиентската база;
  • Трансформиране и максимално увеличаване на продуктивността;
  • Дисциплинирано управление и контрол на риска;
  • Управление на капитала и счетоводния баланс.

„Новият стратегически план Team 23 има за цел създаване на максимална добавена стойност за всички заинтересовани страни, като поставя фокус върху клиентското преживяване благодарение на опростени процеси и иновативни продукти. В периода 2020-2023 УниКредит планира да генерира стойност от 16 млрд. евро за инвеститорите под формата на дивиденти, обратно изкупуване на акции и ръст на нетните материални активи.

Ще продължим да се възползваме от конкурентните ни предимства: уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа, предпочитана банка за малкия и среден бизнес в Европа, обширна и растяща клиентска база. Поемането на нови търговски възможности отново ще бъде съпроводено от стриктно управление на риска, изпълнение на поставените цели и контрол на разходите.

Устойчивото развитие остава основен приоритет във всичко което правим и е напълно интегрирано в нашия бизнес и процеса на вземане на решения.

Много съм горд с целия екип на УниКредит и с постигнатото през последните три години. Благодаря на всички за положените усилия и всеотдайност.

Заедно всички ние сме Един екип, една УниКредит и сме решени успешно да изпълним планa Team 23.“, коментира Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на УниКредит.

Вижте повече в прикачения файл.  


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch